COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Bordi i Universitetit

 

Anëtarët e Bordit të Universitetit


Dr. Dennis FARRINGTON


Dr. Dennis Farrington është arsimuar në Angli dhe Irlandën Veriore. Më shumë se 30 vite ka punuar në arsimin e lartë, kurse paraprakisht ka qenë i angazhuar në shërbimin civil të Mbretërisë së Bashkuar. Nga viti 1994, ka shërbyer si këshilltar për reformën në arsim në Këshillin e Evropës dhe institucione të tjera ndërkombëtare në 12 shtete, përfshirë edhe Shqipërinë dhe Kosovën. Aktualisht, punon si këshilltar në Armeni dhe Ukrainë dhe është autor i pesë librave për të drejtën e arsimit të lartë. Dr. Dennisi ka qenë një nga anëtarët e Fondacionit Ndërkombëtar të UEJL-së në vitin 2000 dhe ka punuar në pozita të ndryshme për UEJL-në që nga viti 2002. Në vitin 2008, është zgjedhur kryetar i Bordit të Universitetit dhe Fondacionit dhe në vitin 2011, është zgjedhur në thirrjen mësimore-shkencore profesor i asocuar në Fakultetin e Drejtësisë. Është anëtar vizitues në Qendrën e Universitetit të Oksfordit për studime të politikave të arsimit të lartë dhe anëtar i Tryezës së rrumbullakët të Mbretërisë së Bashkuar – SHBA për Ligjin e arsimit të lartë.

Dr. Pavel ZGAGA


Dr. Pavel Zgaga është profesor i filozofisë së arsimit dhe politikës arsimore në Universitetin e Lubjanës, në të cilin në vitin 1977 e ka filluar edhe karrierën e tij akademike. Në vitet e 90-ta, gjatë periudhës së tranzicionit social dhe politik në Slloveni, ishte emëruar sekretar shtetëror për arsimin e lartë dhe ministër i Arsimit dhe Sportit. Pas kthimit të tij në akademi, në vitin 2000, ai ishte bashkëthemelues i Qendrës për studime të politikave arsimore (CEPS), në Universitetin e Lubjanës dhe që nga themelimi është drejtor i saj. Ai, po ashtu ka qenë dekan i Fakultetit të Arsimit. Ka udhëhequr disa grante hulumtuese dhe ka drejtuar projektet kombëtare dhe ndërkombëtare për politikën arsimore. Këto projekte, kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimin e arsimit të lartë në kontekstin bashkëkohor evropian. Ka qenë i angazhuar edhe në Procesin e Bolonjës dhe në disa organizata ndërkombëtare si bashkëpunëtor, si psh. Në Komisioni Evropian, Këshillin e Evropës, UNESCO, OECD, Bankën Botërore, etj. Në vitin 2006, i është ndarë çmimi kombëtar slloven për hulumtim në fushën e arsimit, kurse në vitin 2007 u shpall doktor nderi i Universitetit të Umeå-Suedi. Dr. Pavel Zgaga nga viti 2008, është anëtar i jashtëm i Bordit të Universitetit të UEJL-së.

Dr. Veronika KAREVA


Dr. Veronika Kareva, ka magjistruar në mësimdhënien e gjuhës angleze në Universitetin e Indianës - Fakulteti Pedagogjik dhe ka doktoruar në UEJL. Duke qenë e punësuar në Qendrën e gjuhëve të huaja në Shkup, menjëherë pas përfundimit të studimeve, ajo u diplomua në përkthim dhe mësimdhënie, ku edhe e filloi karrierën e saj si mësuese dhe përkthyese. Dr. Veronika Kareva është e angazhuar në UEJL-në që nga themelimi si lektore në Qendrën e gjuhëve dhe për dy vjet ka punuar edhe si përgjegjëse e Qendrës për përkrahjen e mësimdhënies. Ajo është autore e shumë artikujve shkencorë që lidhen me mësimdhënien e gjuhës angleze dhe ka qenë edhe anëtare e Ekipit për reformat në këtë fushë në arsimin fillor në Byronë për zhvillimin e arsimit të RM. Në vitin 2009, është emëruar drejtore e Qendrës së gjuhëve dhe vazhdon të jetë e përfshirë në mënyrë aktive në mësimdhënie në këtë qendër dhe në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Dr. Veronika Kareva është emëruar anëtare e Bordit në vitin 2012.

Dr. Agon DEMJAHA


Agon Demjaha është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Kosovë, ka magjistruar në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest dhe ka doktoruar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Gjatë karrierës së tij profesionale, ka qenë i angazhuar në pozicione të ndryshme, duke filluar si asistent mësimor në Universitetin e Prishtinës dhe më pas si drejtor i Fondacionit Shoqëria e Hapur-OJQ `Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile`, në Kosovë. Në prill të vitit 2006, ishte emëruar ambasador i Maqedonisë në Mbretërinë e Suedisë. Aktualisht Demjaha është këshilltar rajonal i Ministrisë së Energjisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Ai, gjithashtu ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme dhe konferenca ndërkombëtare. Është aktiv në punën kërkimore të politikave krahasuese dhe ekonomisë ndërkombëtare politike dhe është autor i disa teksteve universitare dhe shkencore. Agon Demjaha është emëruar anëtar i Bordit të UEJL-së nga viti 2012.

Dr. Elena Dumova-Jovanoska


Është shefe e Departamentit - Analiza strukturore në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti "Shën Qirili dhe Metodiu", Shkup, Maqedoni. Prodekane për çështje akademike dhe shkencë (2001-2007), prorektore për çështje akademike (2008-2012), përgjegjëse e bordit të shkollës së doktoraturës (2009-2012), koordinator rajonal i Qendrës për Studime të Doktoraturës të Evropës Juglindore - SEEFORM (nga 2004), eksperte e jashtme për Agjencinë e vlerësimit të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë (2003-2004), anëtare e grupit përcjellës për implementimin e Procesit të Bolonjës për Maqedoninë (2004-2005), anëtare e ekipit të Promotorëve të Procesit të Bolonjës të Maqedonisë (2008-2012), anëtare e grupit të ekspertëve të programit për vlerësim institucional të EUA-s (2012-2014). Duke punuar në pozicionet e lartpërmendura, ajo kishte mundësi për t'u përfshirë në përpilimin dhe implementimin e politikave arsimore dhe hulumtuese të fakultetit/universitetit, duke marrë pjesë në organet kombëtare për zbatimin e Procesit të Bolonjës, futjen e standardeve evropiane në arsimin e lartë dhe veprimtarinë hulumtuese në nivel të fakultetit/universitetit në Maqedoni, duke marrë pjesë në procedurën e akreditimit të programeve studimore në arsimin e lartë. Interesi i saj i hulumtimit është fusha e analizës strukturore dhe inxhinieria e tërmeteve.

Nebi Hoxha


Nebi HOXHA ka diplomuar elektro-inxhinierisë në universitetin e Prishtinës. Pas diplomimit u angazhua si menaxher i kompanisë artizanale Smaragd, e cila sot është një kompani ndërkombëtare. Në vitin 2003 themeloi Kolegjin Amerikan në Prishtinë (American School of Kosovo) i akredituar në Uashington. Që nga viti 2006 është në partneritet me fabrikën e drurit “Tefik Canga”, që merret me prodhim pastaj vazhdon zgjerimi në tre fabrika të reja si Divani, Deko dhe Tedes Contract, të gjitha në fushën e mobiljeve dhe interierit. Përveç që merret me prodhimtari, Nebi Hoxha njihet si themelues edhe i Kompanisë “Rubin Invest”, me fushëveprim në ndërtimtari. Të gjitha këto kompani janë pjesë e grupit “OXA-Group”, ku është edhe si themelues dhe anëtar i bordit të drejtorëve. Në të njëjtën kohë, përveç në sektorin privat, ka qenë aktiv edhe në sektorin jo-qeveritar, si anëtar i Bordit të Shoqatës Esnaf, anëtar i Bordit të Drejtorëve të Fondacionit Shqiptar për Bursa, kryetar i Shoqatës Ballkanike të Artarëve, katër vjet në Bordin Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe tani me dy vite në cilësinë e Kryetarit të OEMVP-së. Z.Hoxha gjatë karrierës dhe jetës ka kryer edhe shumë specializime dhe është i çertifikuar në biznes administrim, i çertifikuar në ITS (International Trading School) - Professional Forex Trading.

Dr. Nasir Selimi


Nasir Selimi është profesor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore, në Tetovë, që nga viti 2002. Shkollimin e kreu në vendlindje dhe në Prishtinë. Karrierën profesionale e filloi si ekonomist në sektorin e biznesit, ndërsa në vitin 1992, në zgjedhjet e para pluraliste zgjidhet nënkryetar i Kuvendit Komunal të Gostivarit. Në periudhën 1996-2001, emërohet konsull i përgjithshëm në Konsullatën e Përgjithshme të Republikës së Maqedonisë me seli në Nju-Jork, SHBA. Në vitet 2002-2003, ishte drejtor i Bankës Ekonomike - SHA Shkup, filiali në Gostivar. Në vitin 2003, emërohet prodekan për çështje akademike në Fakultetin e Administrimit të Biznesit, UEJL, kurse, prej vitit 2004, e deri më 2008, e kryen funksionin e dekanit në të njëjtin fakultet. Lëmitë në të cilat më së shumti është i përkushtuar, Prof. Selimi janë ato të ekonomisë ndërkombëtare dhe ekonomiksit. Krahas punës si pedagog dhe udhëheqjes së fakultetit ka marrë pjesë edhe në konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe në realizimin e projekteve të ndryshme me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka botuar një numër të punimeve shkencore në revista shkencore në gjuhë të huaj dhe në atë amtare. Prof. Nasir Selimi, poashtu ka të botuar disa libra dhe tekste universitare në sferën e ekonomiksit dhe ekonomisë ndërkombëtare.

Dr. Judithanne Scourfield McLAUCHLAN


Judithanne Scourfield McLauchlan, Ph.D. (Universiteti Rutgers 2003), është profesoreshë e asocuar e shkencave politike dhe drejtore themeluese e Qendrës për angazhimin qytetar në Universitetin e Floridës Jugore "Shën Petersburg", ku ligjëron lëndët mbi qeverinë amerikane dhe të drejtën publike. McLauchlan është nderuar me çmimin e shquar USF të fakultetit, çmimin USF të kancelarit për përsosmëri në mësimdhënie dhe Shoqatës Amerikane të Shkencave Politike dhe Certifikatën e Pi Sigma Alpha për mësimdhënie të shkëlqyeshme në shkencat politike. Krahas hulumtimeve, publikimeve dhe aktiviteteve të saj shkencore, profesoresha McLauchlan ka përvojë të gjerë në qeverinë amerikane: McLauchlan punoi në Gjykatën Supreme të SHBA-ve, në Komisionin Gjyqësor të Senatit Amerikan, në Departamentin e Drejtësisë të SHBA-ve dhe në Shtëpinë e Bardhë. McLauchlan ishte studiuese Fulbright në Moldavi, në vitin 2010 dhe 2012 ("E drejta kushtetuese, politika dhe procesi gjyqësor") dhe studiuese Fulbright në Maqedoni ("Sundimi i ligjit dhe shoqëria civile"), në vitin 2017, ku ligjëroi të drejtën kushtetuese dhe lëndë nga lëmi civil në Universitetin e Tetovës dhe Universitetin e Evropës Juglindore.

Dr. Azir Aliu


Azir Aliu, PhD aktualisht ligjëron në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore (FSHTB), në Universitetin e Evropës Juglindore, njëkohësisht është edhe drejtor i Parkut Teknologjik - SEEUTechPark. Ka qenë prodekan i Fakultetit të Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore dhe drejtor i Qendrës hulumtuese të FSHTB-së. Ka qenë këshilltar i kryeministrit të Republikës së Maqedonisë për arsimin e lartë, shkencë dhe TIK. Ai ishte i angazhuar si ekspert në projektet e BE-së dhe konsulent në reformën e arsimit. Ishte anëtar i Komitetit Kombëtar për Inovacion dhe Sipërmarrje (NCIE) dhe në Komitetin për ndjekjen e cilësisë së trajnimit profesional dhe promovimin e të nxënit gjatë gjithë jetës në RM. Ai ka përvojë të shkëlqyeshme në përgatitjen e politikave strategjike kombëtare dhe dokumenteve kornizë. Ka treguar rezultate domethënëse dhe të vlefshme për komunitetin akademik dhe perspektivat e tij. Ka udhëhequr disa grante dhe projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e hulumtimit, inovacionit dhe arsimit. Azir Aliu, PhD ka pozitë të lartë akademike dhe një pjesë e madhe të punës së tij ia ka kushtuar zhvillimit, ruajtjes dhe përmirësimit të helikës së trefishtë dhe ekosistemit sipërmarrës në Universitetin e Evropës Juglindore.

Google+