Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Bordi i Universitetit


Anëtarët e Bordit të Universitetit

Dr. Dennis FARRINGTON


Dr. Dennis Farrington është arsimuar në Angli dhe Irlandën Veriore. Më shumë se 30 vite ka punuar në arsimin e lartë, kurse paraprakisht ka qenë i angazhuar në shërbimin civil të Mbretërisë së Bashkuar. Nga viti 1994, ka shërbyer si këshilltar për reformën në arsim në Këshillin e Evropës dhe institucione të tjera ndërkombëtare në 12 shtete, përfshirë edhe Shqipërinë dhe Kosovën. Aktualisht, punon si këshilltar në Armeni dhe Ukrainë dhe është autor i pesë librave për të drejtën e arsimit të lartë. Dr. Dennisi ka qenë një nga anëtarët e Fondacionit Ndërkombëtar të UEJL-së në vitin 2000 dhe ka punuar në pozita të ndryshme për UEJL-në që nga viti 2002. Në vitin 2008, është zgjedhur kryetar i Bordit të Universitetit dhe Fondacionit dhe në vitin 2011, është zgjedhur në thirrjen mësimore-shkencore profesor i asocuar në Fakultetin e Drejtësisë. Është anëtar vizitues në Qendrën e Universitetit të Oksfordit për studime të politikave të arsimit të lartë dhe anëtar i Tryezës së rrumbullakët të Mbretërisë së Bashkuar – SHBA për Ligjin e arsimit të lartë.

Dr. Veton Latifi


Është profesor ordinar i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL). Ai është drejtues i Institutit “Maks van der Shtul”. Profesori Latifi është autor i njëmbëdhjetë librave nga fusha e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, përfshirë edhe librat e fundit “Shekulli i ri i politikës shqiptare”(2014) dhe “NATO and the EU: New Relations in Crisis Management” (2012). ProfofesoriLatifi ka qenë ligjërues në disa universitete në Evropë dhe SHBA. Ai ka doktoruar në shkencat politike, kurse ka magjistruar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nga viti 2003, ai ligjëron në UEJL. Dr. Veton Latifi është anëtar i disa rrjeteve globale profesionale dhe asociacioneve akademike të bazuara në në disa universitete në SHBA. Prej vitit 2013 ai është anëtar i bordit të Rrjetit Evropian për Bashkëpunim në fushën e Shkencës dhe Teknologjive në kuadër të iniciativës IS1202 ISCH “Individët, Shoqëritë, Kulturat dhe Shëndeti”. Mes tjerash, ai është i shpallur “Shkencëtari më i mire i ri” për vitin 2007 nga ana e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Para se t’i bashkangjitet UEJL-së, Veton Latifi ka punuar për Institutin e Londrës për Raportim të Luftës dhe Paqës (IWPR) në aktivitetet drejtuese të zyrës së IWPR-së dhe si një autor për Raportin Ballkanik të Krizës. Profesor Latifi u zgjodh Nënkryetar i Bordit të Universitetit të Evropës Juglindore dhe Fondacionit në qershor të vitit 2016.

Dr. Pavel ZGAGA


Dr. Pavel Zgaga është profesor i filozofisë së arsimit dhe politikës arsimore në Universitetin e Lubjanës, në të cilin në vitin 1977 e ka filluar edhe karrierën e tij akademike. Në vitet e 90-ta, gjatë periudhës së tranzicionit social dhe politik në Slloveni, ishte emëruar sekretar shtetëror për arsimin e lartë dhe ministër i Arsimit dhe Sportit. Pas kthimit të tij në akademi, në vitin 2000, ai ishte bashkëthemelues i Qendrës për studime të politikave arsimore (CEPS), në Universitetin e Lubjanës dhe që nga themelimi është drejtor i saj. Ai, po ashtu ka qenë dekan i Fakultetit të Arsimit. Ka udhëhequr disa grante hulumtuese dhe ka drejtuar projektet kombëtare dhe ndërkombëtare për politikën arsimore. Këto projekte, kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimin e arsimit të lartë në kontekstin bashkëkohor evropian. Ka qenë i angazhuar edhe në Procesin e Bolonjës dhe në disa organizata ndërkombëtare si bashkëpunëtor, si psh. Në Komisioni Evropian, Këshillin e Evropës, UNESCO, OECD, Bankën Botërore, etj. Në vitin 2006, i është ndarë çmimi kombëtar slloven për hulumtim në fushën e arsimit, kurse në vitin 2007 u shpall doktor nderi i Universitetit të Umeå-Suedi. Dr. Pavel Zgaga nga viti 2008, është anëtar i jashtëm i Bordit të Universitetit të UEJL-së.

Dr. Veronika KAREVA


Dr. Veronika Kareva, ka magjistruar në mësimdhënien e gjuhës angleze në Universitetin e Indianës - Fakulteti Pedagogjik dhe ka doktoruar në UEJL. Duke qenë e punësuar në Qendrën e gjuhëve të huaja në Shkup, menjëherë pas përfundimit të studimeve, ajo u diplomua në përkthim dhe mësimdhënie, ku edhe e filloi karrierën e saj si mësuese dhe përkthyese. Dr. Veronika Kareva është e angazhuar në UEJL-në që nga themelimi si lektore në Qendrën e gjuhëve dhe për dy vjet ka punuar edhe si përgjegjëse e Qendrës për përkrahjen e mësimdhënies. Ajo është autore e shumë artikujve shkencorë që lidhen me mësimdhënien e gjuhës angleze dhe ka qenë edhe anëtare e Ekipit për reformat në këtë fushë në arsimin fillor në Byronë për zhvillimin e arsimit të RM. Në vitin 2009, është emëruar drejtore e Qendrës së gjuhëve dhe vazhdon të jetë e përfshirë në mënyrë aktive në mësimdhënie në këtë qendër dhe në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Dr. Veronika Kareva është emëruar anëtare e Bordit në vitin 2012.

Dr. Abdylmenaf BEXHETI


Dr. Bexheti është angazhuar në Universitet nga viti 2001. Së pari, si pjesë e stafit akademik të Universitetit, pastaj edhe dekan i Fakultetit të Administrimit të Biznesit, kurse nga viti 2004-2012 ka qenë prorektor. Dr. Bexheti është angazhuar në Universitet nga viti 2001. Së pari, si pjesë e stafit akademik të Universitetit, pastaj edhe dekan i Fakultetit të Administrimit të Biznesit, kurse nga viti 2004-2012 ka qenë prorektor. Ai ka mbaruar arsimin universitar në Prishtinë-Fakulteti Ekonomik dhe studimet e magjistraturës dhe doktoraturës në Universitetin e Shkupit-Fakulteti Ekonomik. Gjatë karrierës së tij, si ekspert ka ushtruar edhe detyra të ndryshme publike. Disa nga pozitat më të rëndësishme janë zëvendësdrejtor dhe drejtor i Drejtorisë së të hyrave publike, si dhe ministër i Zhvillim i RM-së. Në vitin 2012, 5shtë zgjedhur anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Gjatë karrierës së tij ka qenë anëtar në disa borde dhe këshilltar i disa institucioneve dhe kompanive. Aktualisht, është profesor i financave në UEJL duke qenë aktiv në hulumtimin shkencor në fushën e financave, gjithashtu në mënyrë aktive është i angazhuar në shërbimet e këshillëdhënies në bizneset në vend dhe jashtë vendit.

Dr. Agon DEMJAHA


Agon Demjaha është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Kosovë, ka magjistruar në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest dhe ka doktoruar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Gjatë karrierës së tij profesionale, ka qenë i angazhuar në pozicione të ndryshme, duke filluar si asistent mësimor në Universitetin e Prishtinës dhe më pas si drejtor i Fondacionit Shoqëria e Hapur-OJQ `Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile`, në Kosovë. Në prill të vitit 2006, ishte emëruar ambasador i Maqedonisë në Mbretërinë e Suedisë. Aktualisht Demjaha është këshilltar rajonal i Ministrisë së Energjisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Ai, gjithashtu ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme dhe konferenca ndërkombëtare. Është aktiv në punën kërkimore të politikave krahasuese dhe ekonomisë ndërkombëtare politike dhe është autor i disa teksteve universitare dhe shkencore. Agon Demjaha është emëruar anëtar i Bordit të UEJL-së nga viti 2012.

Profesor Elena Dumova-Jovanoska


Është shefe e Departamentit - Analiza strukturore në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti "Shën Qirili dhe Metodiu", Shkup, Maqedoni. Prodekane për çështje akademike dhe shkencë (2001-2007), prorektore për çështje akademike (2008-2012), përgjegjëse e bordit të shkollës së doktoraturës (2009-2012), koordinator rajonal i Qendrës për Studime të Doktoraturës të Evropës Juglindore - SEEFORM (nga 2004), eksperte e jashtme për Agjencinë e vlerësimit të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë (2003-2004), anëtare e grupit përcjellës për implementimin e Procesit të Bolonjës për Maqedoninë (2004-2005), anëtare e ekipit të Promotorëve të Procesit të Bolonjës të Maqedonisë (2008-2012), anëtare e grupit të ekspertëve të programit për vlerësim institucional të EUA-s (2012-2014). Duke punuar në pozicionet e lartpërmendura, ajo kishte mundësi për t'u përfshirë në përpilimin dhe implementimin e politikave arsimore dhe hulumtuese të fakultetit/universitetit, duke marrë pjesë në organet kombëtare për zbatimin e Procesit të Bolonjës, futjen e standardeve evropiane në arsimin e lartë dhe veprimtarinë hulumtuese në nivel të fakultetit/universitetit në Maqedoni, duke marrë pjesë në procedurën e akreditimit të programeve studimore në arsimin e lartë. Interesi i saj i hulumtimit është fusha e analizës strukturore dhe inxhinieria e tërmeteve.

Nebi Hoxha


Nebi HOXHA ka diplomuar elektro-inxhinierisë në universitetin e Prishtinës. Pas diplomimit u angazhua si menaxher i kompanisë artizanale Smaragd, e cila sot është një kompani ndërkombëtare. Në vitin 2003 themeloi Kolegjin Amerikan në Prishtinë (American School of Kosovo) i akredituar në Uashington. Që nga viti 2006 është në partneritet me fabrikën e drurit “Tefik Canga”, që merret me prodhim pastaj vazhdon zgjerimi në tre fabrika të reja si Divani, Deko dhe Tedes Contract, të gjitha në fushën e mobiljeve dhe interierit. Përveç që merret me prodhimtari, Nebi Hoxha njihet si themelues edhe i Kompanisë “Rubin Invest”, me fushëveprim në ndërtimtari. Të gjitha këto kompani janë pjesë e grupit “OXA-Group”, ku është edhe si themelues dhe anëtar i bordit të drejtorëve. Në të njëjtën kohë, përveç në sektorin privat, ka qenë aktiv edhe në sektorin jo-qeveritar, si anëtar i Bordit të Shoqatës Esnaf, anëtar i Bordit të Drejtorëve të Fondacionit Shqiptar për Bursa, kryetar i Shoqatës Ballkanike të Artarëve, katër vjet në Bordin Drejtues të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe tani me dy vite në cilësinë e Kryetarit të OEMVP-së. Z.Hoxha gjatë karrierës dhe jetës ka kryer edhe shumë specializime dhe është i çertifikuar në biznes administrim, i çertifikuar në ITS (International Trading School) - Professional Forex Trading.

Google+