Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Мисија

Асоцијацијата АЛУМНИ на ЈИЕУ е посветена да му служи на Универзитетот, Алумни (дипломираните), студентите и на нивните пријатели. Мисијата на асоцијацијата е да го зајакне и да го прошири ЈИЕУ помагајќи во уписот на студентите, ангажирајќи се во активности за зголемувањето на угледот на Универзитетот во земјава и надвор од неа, и да промовира позитивна слика на Универзитетот и на своите алумни.

Цели:
1. Да поттикнува меѓусебна корисна врска меѓу Универзитетот и Асоцијацијата АЛУМНИ .
2. Да промовира долгорочна поврзаност меѓу алумни, студентите, кадарот и пријателите на Универзитетот.
3. Да иницира соработка со други асоцијации АЛУМНИ или организации со цел да одржува добра волја и поддршка за градот преку спонзорство на општественото образование, филантропските и услужно-ориентираните програми.
4. Да поттикнува корисна вклученост на сите студенти на додипломски и последипломски студии, да го зачува чувството на гордост базирано на извонредните квалитети на Универзитетот и понуденото образование.
5. Да биде отворена кон сите, врз основа на еднаквост и заслуга без разлика на етничката припадност.
6. Активно да бара соработка со слични организации, во Македонија и на меѓународно ниво.

Google+