Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултет за Здравствени Науки

Факултетот ги подготвува студентите за работа во подобрување и модернизација на здравствената грижа и здравството воопшто во земјава и во регионов.

Целта на овој Факултет е да влијае во подобрувањето на здравствените услуги во нашиов регион и да нуди водечка програма на национално и на меѓународно ниво во медицинското образование.

Студентите од овој факултет ќе покажат:

  • знаење/ познавање од базичните и клиничките медицински науки и способност за решавање проблеми што е предуслов за изведување на соодветна здравствена дејност;
  • комуникациски способности/вештини потреб-ни за градење на адекватен однос со сите пациенти и здравствени работници.
Google+