Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на СОН

Вон. проф. д-р Мерита Зулфиу Алили
Декан
тел:  (+389) 44 356 134 
Згр. 302, бр. 14
и-мејл: m.zulfiu@seeu.edu.mk

Административен асистент
МА Фатиме Хасани
тел:  (+389) 44 356 131 
и-мејл: f.hasani@seeu.edu.mk)


Советник за студенти
MA Вулнет Бесими
тел 1:  (+389) 44 356 143 (09:00-12:00) 
тел 2:  (+389) 44 356 125 (13:00-16:00) 
и-мејл: v.besimi@seeu.edu.mk

Google+