Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на СОН

Вон. проф. д-р Мемет Мемети
Декан
тел:  (+389) 44 356 136 
Згр. 302, бр. 14
и-мејл: m.memeti@seeu.edu.mk

Продекан
Вон. проф. д-р Агрон Рустеми 
тел:  (+389) 44 356 150
и-мејл: a.rustemi@seeu.edu.mk


Административен асистент
МА Фатиме Хасани
тел:  (+389) 44 356 131 
и-мејл: f.hasani@seeu.edu.mk)


Советник за студенти
MA Вулнет Бесими
тел:  (+389) 44 356 125 
и-мејл: v.besimi@seeu.edu.mk

Google+