Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време


Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Demush Bajrami
Доцент
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Луљета Адили
Насловен Доцент

Кадар со скратено работно време


Хамит Џафери
Редовен професор
Исмаил Мехмети
Редовен професор
Kadri Metaj
Редовен професор
Vebi Bexheti
Редовен професор
Elena Cickovski
Доцент
Агрон Куртиши
Насловен Доцент
Hamsi Behluli
Насловен Доцент
Dr. Saso Ordanoski
Практикант–Соработник
Emin Azemi
Практикант–Соработник
Sali Jusufi
Практикант–Соработник
Google+