COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време


Агим Пошка
Редовен професор
Ендру Годспид
Редовен професор
Арафат Шабани
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Bujar Hoxha
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Маја Мухиќ
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Demush Bajrami
Доцент

Кадар со скратено работно време


Peter Rau
Редовен професор
Луљета Адили
Насловен Доцент
Emin Azemi
Практикант–Соработник
Google+