Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време


Арафат Шабани
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Demush Bajrami
Доцент

Кадар со скратено работно време


Peter Rau
Редовен професор
Луљета Адили
Насловен Доцент
Emin Azemi
Практикант–Соработник
Google+