COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со полно работно време


Агим Пошка
Редовен професор
Ендру Годспид
Редовен професор
Арта Тоци
Редовен професор
Брикена Џафери
Редовен професор
Bujar Hoxha
Редовен професор
Гзим Џафери
Редовен професор
Лилјана Силјановска
Редовен професор
Маја Мухиќ
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Demush Bajrami
Вонреден професор
Вероника Карева
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време


Арафат Шабани
Редовен професор
Peter Rau
Редовен професор
Луљета Адили
Насловен Доцент
Emin Azemi
Практикант–Соработник
Google+