COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Совет на Докторска Школа

Лејла Абази - Беџети

Директор на Докторската школа

Лични податоци:
и-маил: l.abazi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 086Дритон Асани

Советник за управно-правни прашања

Лични податоци:
и-маил: d.asani@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 065
Беса Арифи

Проректор за истражување и за меѓународни односи

Лични податоци:
и-маил: b.arifi@seeu.edu.mk
Тел.: +389 44 356 284Владимир Радевски

Проректор за академско планирање и за дигитализација

Лични податоци:
и-маил: v.radevski@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 284
Халил Снопче

Вонреден професор, Факултет СНТ

Лични податоци:
и-маил: h.snopce@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 164Исмаил Зејнели

Редовен професор, Правен факултет

Лични податоци:
и-маил: i.zejneli@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 146Агим Пошка

Вонреден професор, Факултет ЈКК

Лични податоци:
и-маил: a.poshka@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 339Абдула Азизи

Редовен професор, Факултет СОН

Лични податоци:
и-маил: a.azizi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 132Мурат Садику

Вонреден професор, Факултет БЕ

Лични податоци:
и-маил: m.sadiku@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 052Google+