COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Совет на Докторска Школа

Лејла Абази - Беџети

Директор на Докторската школа

Лични податоци:
и-маил: l.abazi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 086


Беса Арифи

Проректор за истражување и за меѓународни односи

Лични податоци:
и-маил: b.arifi@seeu.edu.mk
Тел.: +389 44 356 284


Адриан Бесими

Проректор за академско планирање и за дигитализација

Лични податоци:
и-маил: a.besimi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 284
Јаумин Ајдари

Вонреден професор, Факултет СНТ

Лични податоци:
и-маил: j.ajdari@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 175Исмаил Зејнели

Редовен професор, Правен факултет

Лични податоци:
и-маил: i.zejneli@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 146Ендру Годспид

Редовен професор, Факултет ЈКК

Лични податоци:
и-маил: a.goodspeed@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 074Агрон Рустеми

Вонреден професор, Факултет СОН

Лични податоци:
и-маил: a.rustemi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 150Мурат Садику

Вонреден професор, Факултет БЕ

Лични податоци:
и-маил: m.sadiku@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 052Google+