Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Совет на Докторска Школа

Исмаил Зејнели

В.д. - Директор на Докторската школа

Лични податоци:
и-маил: i.zejneli@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 146


Беса Арифи

Проректор за истражување и за меѓународни односи

Лични податоци:
и-маил: b.arifi@seeu.edu.mk
Тел.: +389 44 356 284


Флорије Исмаили

Советник за академско планирање и за дигитализација

Лични податоци:
и-маил: f.ismaili@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 284
Јаумин Ајдари

Редовен професор, Факултет СНТ

Лични податоци:
и-маил: j.ajdari@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 175Јетон Шасивари

Редовен професор, Правен факултет

Лични податоци:
и-маил: j.shasivari@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 121Ендру Годспид

Редовен професор, Факултет ЈКК

Лични податоци:
и-маил: a.goodspeed@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 074Агрон Рустеми

Вонреден професор, Факултет СОН

Лични податоци:
и-маил: a.rustemi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 150Садри Алији

Вонреден професор, Факултет БЕ

Лични податоци:
и-маил: s.aliji@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 052Google+