Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултет за бизнис и економија

Факултетот за бизнис и економија нуди широк спектар на програми од првиот и од   вториот циклус на студии. Нашите програми се дизајнирани да ви овозможат знаења и вештини кои се потребни   за да ги реализирате своите планови во денешната глобална економија , која е во постојано движење.

 Нашите студенти се обучени и подготвени да пристапат на регионалните и на меѓународните арени на бизнисот. Тие имаат можност да извлечат корист   од искусниот наставен кадар, од кои повеќето имаат меѓународно искуство, студирале   и   работеле   во САД и   во Западна Европа.   Нашите студенти имаат поддршка од советникот за студенти, чија улога е да им помогне да ги решат сите прашања во врска со студиската програма. Успехот на овој пристап се забележува   и во високата   стапка на вработеност на нашите дипломирани студенти во регионов и во меѓународниот простор.

Соработката со Универзитетот во Лондон ви нуди можност да студирате на   студиската програма (Информациски системи и менаџмент), со која ќе се здобиете со двојна диплома.

Во согласност со потребите на   пазарот на трудот на Факултетот се усогласуваат и се надградуваат студиските програми, се развива академскиот кадар и се подобрува квалитетот на наставата и на учењето.    

         Факултетот има хомоген и   квалитетен академски кадар, образован   и квалификуван во најпрестижните универзитети на локално и на меѓународно ниво. Студиските програми се нудат на   три јазици:   на албански,   на македонски и на англиски јазик,   со што на студентите им се овозможува да студираат во партнерските институции во   светот.

Поголемиот дел од студиските програми се нудат со редовен и со вонреден начин   на студирање.

Google+