Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на ФЈКК

Проф. д-р Гзим Џафери
В.д. декан
Тел:  (+389) 44 356 074
Згр. Центар за јазици, бр 1003.03./A
и-мејл: g.xhaferi@seeu.edu.mk
 


Продекан 
Доц. д-р Демуш Бајрами
Тел:  (+389) 44 356 285
Згр. Центар за јазици бр 1003.05
и-мејл: d.bajrami@seeu.edu.mk


Административен асистент
Хава Мустафа
Тел:  (+389) 44 356 076
Згр. Центар за јазици бр, 1003.03
и-мејл: h.mustafa@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Шпреса Гаши
Тел:  (+389) 44 356 340
Згр. Центар за јазици, бр 1002.21
и-мејл: s.gashi@seeu.edu.mk

Google+