Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i FKGJ

Prof. Dr. Gëzim Xhaferi

Ushtrues Detyre - Dekan
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 074
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve, nr 1003.03./A
email: g.xhaferi@seeu.edu.mk


Prodekan 
Prof.Arafat Shabani

Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 285
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr 1003.05
еmail: a.shabani@seeu.edu.mk

Asistente administrative
Hava Mustafa
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 076
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr, 1003.03
еmail: h.mustafa@seeu.edu.mk


Këshilltare studentore
Shpresa Gashi
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 340
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve, no 1002.10
еmail: s.gashi@seeu.edu.mk

Google+