COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Abdylmenaf Bexheti Profesor ordinar 20.06.2017 (03-1543/1)
Izet Zeqiri Profesor ordinar 20.06.2017 (03-1540/1)
Mirolub Shukarov Profesor ordinar 20.06.2017 (03-1541/1)
Nexhbi Veseli Profesor ordinar 20.06.2017 (03-1539/1)
Nasir Selimi Profesor ordinar 20.06.2017 (03-1542/1)
Besnik Fetai Profesor inordinar 20.06.2017 (03-1545/1)
Rufi Osmani Profesor inordinar 20.06.2017 (03-1546/1)
Sadudin Ibraimi Profesor ordinar 17.02.2018 (03-1240/1)
Murat Sadiku Profesor inordinar 20.06.2017 (03-1544/1)
Veland Ramadani Profesor inordinar 26.09.2017 (03-341/2)
Gadaf Rexhepi Profesor inordinar 01.06.2018 (03-1398/1)
Jusuf Zeqiri Profesor inordinar 01.06.2018 (03-1402/1)
Jeton Mazllami Profesor inordinar 01.06.2018 (03-1401/1)
Sadri Alija Profesor inordinar 20.03.2019 (03-564/1)
Selajdin Abduli Profesor inordinar 20.03.2019 (03-571/1)
Shenaj Haxhimustafa Profesor inordinar 20.03.2019 (03-563/1)
Hyrije Abazi - Alili Profesor inordinar 20.03.2019 (03-567/1)
Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Etem Aziri Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/3)
Hasan Jashari Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/10)
Jonuz Abdullai Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/4)
Ali Pajaziti Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/9)
Abdulla Azizi Profesor inordinar 21.03.2017 (03-624/8)
Fadil Zendeli Profesor inordinar 21.03.2017 (03-624/6)
Zemri Elezi Profesor inordinar 03.11.2014 (03-264/1)
Veli Kreci Profesor inordinar 21.03.2017 (03-624/7)
Memet Memeti Profesor inordinar 20.03.2019 (03-566/1)
Agron Rustemi Profesor inordinar 20.03.2019 (03-565/1)
Veton Latifi Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/11)
Ljiljana Siljakovska Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/1)
Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Lejla Abazi - Bexheti Profesor ordinar 11.02.2015 (03-180/1)
Arbana Kadriu Profesor ordinar 11.02.2015 (03-180/1)
Majlinda Fetaji Profesor ordinar 29.06.2017 (03-1629/3)
Mentor Hamiti Profesor ordinar 29.06.2017 (03-1629/6)
Artan Luma Profesor ordinar 02.05.2018 (03-1038/2)
Besnik Selimi Profesor ordinar 02.05.2018 (03-1038/1)
Vladimir Radevski Profesor ordinar 27.04.2021 (03-355/2)
Halil Snopçe Profesor inordinar 29.06.2017 (03-1629/5)
Bujar Raufi Profesor inordinar 01.06.2018 (03-2020/1)
Adrian Besimi Profesor inordinar 11.02.2019 (03-274/1)
Visar Shehu Profesor inordinar 11.02.2019 (03-273/1)
Florie Ismaili Profesor inordinar 01.06.2018 (03-1400/1)
Xhemal Zenuni Profesor inordinar 11.02.2019 (03-272/1)
Jaumin Ajdari Profesor inordinar 01.06.2018 (03-1399/1)
Marika Apostolovska Profesor inordinar 18.08.2021 (03-356/2)
Azir Aliu Profesor inordinar 07.10.2020 (03-2949/1)
Mennan Selimi Profesor inordinar 09.12.2021 (03/3769/1)
Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Ismail Zejneli Profesor ordinar 18.08.2017 (03-2123/1)
Adnan Jashari Profesor inordinar 20.11.2013 (14-154/2)
Emine Zendeli Profesor inordinar 20.03.2019 (03-570/1)
Blerim Reka Profesor ordinar 20.03.2019 (03-568/1)
Bekim Nuhija Profesor inordinar 20.03.2019 (03-569/1)
Jeton Shasivari Profesor ordinar 18.08.2017 (03-212/1)
Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Andrew Goodspeed Profesor ordinar 21.05.2013 (03-379/2)
Brikena Xhaferi Profesor ordinar 21.02.2014 (03-198/1)
Arta Toçi Profesor inordinar 20.02.2015 (03-179/1)
Maja Muhiq Profesor ordinar 20.02.2015 (03-179/1)
Agim Poshka Profesor ordinar 20.02.2015 (03-179/1)
Arafat Shabani Profesor ordinar 20.02.2015 (03-179/1)
Veronika Kareva Profesor inordinar 11.02.2019 (03-275/1)
Gezim Xhaferi Profesor ordinar 16.08.2012 (03-874/9)
Vebi Bexheti Profesor ordinar 21.03.2017 (03-624/2)
Zeqir Kadriu Profesor ordinar 16.08.2012 (03-874/9)
Hamit Xhaferi Profesor ordinar 16.08.2012 (03-874/9)
Bujar Hoxha Profesor ordinar 10.06.2021 (03-358/2)
Mentori Titulli akademik Data e akreditimit
Murtezan Ismaili Profesor ordinar 01.06.2018 (03-1404/1)
Google+