Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i FD

Prof. Inord. Dr. Emine Zendeli
U.d. dekan
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 146
Ndërtesa 303, nr 10
email: e.zendeli@seeu.edu.mk


 Prodekan
Doc. Dr. Arta Selmani Bakiu
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 145
Ndërtesa 303, nr 08
еmail: arta.selmani@seeu.edu.mk


Asistente administrative
Valbona Bejta
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 133
Ndërtesa 303, nr 09
email: v.bejta@seeu.edu.mk


Këshilltar studentor
MS Orhan Ceka
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 143
Ndërtesa 303, nr 05
email: o.ceka@seeu.edu.mk

Google+