Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i FD

 

Doc.Dr. Emine Zendeli
Dekan
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 133
Ndërtesa 303, nr 10
email: e.zendeli@seeu.edu.mk


 Doc. Dr. Blerton Sinani
Prodekan

Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 145
Ndërtesa 303, nr 08
еmail: blerton.sinani@seeu.edu.mk


Asistente administrative
Valbona Bejta
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 133
Ndërtesa 303, nr 09
email: v.bejta@seeu.edu.mk


Këshilltare studentore
Mr Arta Selmani
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 143
Ndërtesa 303, nr 06
еmail: arta.selmani@seeu.edu.mk

Google+