COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Këshilli i Shkollës së Doktoratës

Lejla Abazi - Bexheti

Drejtore e shkollës së doktoratës

Të dhënat personale :
E-mail: l.abazi@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 086Driton Asani

Këshilltar për çështje juridiko-administrative

Të dhënat personale :
E-mail: d.asani@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 065
Besa Arifi

Prorektore për hulumtime dhe marrëdhënie ndërkombëtare

Të dhënat personale:
E-mail: b.arifi@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 284Vladimir Radevski

Prorektor për planifikim akademik dhe digjitalizim

Të dhëna personale:
E-mail: v.radevski@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 284
Halil Snopçe

Profesor inordinar, Fakulteti ShTB

Të dhënat personale:
E-mail: h.snopce@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 164Ismail Zejneli

Profesor ordinar, Fakulteti i drejtësisë

Të dhënat personale:
E-mail: i.zejneli@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 146Agim Poshka

Profesor inordinar, Fakulteti GJKK

Të dhënat personale:
E-mail: a.poshka@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 339Abdulla Azizi

Profesor ordinar, Fakulteti ShShB

Të dhënat personale:
E-mail: a.azizi@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 132Murat Sadiku

Profesor ordinar, Fakulteti BE

Të dhënat personale:
E-mail: m.sadiku@seeu.edu.mk
Tel.: +389 44 356 052Google+