Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i BE

Prof. Dr. Izet Zeqiri, Akad. korrespodent 
Ushtrues Detyre - Dekan
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 102
Ndërtesa për Zhvillimin e Biznesit, nr. 100.16
email: i.zeqiri@seeu.edu.mk
Prodekan 
Doc. Dr. Sadri Alija
Tel. në zyrë:(+389) 44 356 054
Ndërtesa për Zhvillimin e Biznesit, no 100.17
еmail: s.aliji@seeu.edu.mk 


Asistent adminstrativ
Avni Arifi
Tel. në zyrë:(+389) 44 356 056
Ndërtesa për Zhvillimin e Biznesit, no 100.16
еmail:a.arifi@seeu.edu.mk


Këshilltare studentore 
MSc.Besime Mustafi
Tel. në zyrë:(+389) 44 356 065
Ndërtesa për Zhvillimin e Biznesit, no 100.17
еmail: b.mustafi@seeu.edu.mk

Google+