Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на СНТ

Вон. проф. д-р Џемал Зенуни
В. д. Декан
Тел:  (+389) 44 356 185
Згр. 305, бр 15
и-мејл: xh.zenuni@seeu.edu.mk 


Продекан
Вон. Проф. д-р Марика Апостолова Трпковска
Тел:(+389) 44 356 155
Згр. 305, бр. 03
и-мејл: m.apostolova@seeu.edu.mk


Административен асистент
Јехона Асани
Tel:  (+389) 44 356 176 
Bldg. 305, no 10
E-mail: j.asani@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дешира Имери
тел:  (+389) 44 356 160 
Згр. 305, бр 04
и-мејл: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+