Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на СНТ

Вон. Проф. д-р Адриан Бесими
Декан
Тел:  (+389) 44 356 178
Згр. 305, бр 15
и-мејл: a.besimi@seeu.edu.mk 


Продекан за последипломски студии
Вон. Проф. д-р Џемал Зенуни
Тел:(+389) 44 356 170
Згр. 305, бр. 14
и-мејл: xh.zenuni@seeu.edu.mk


Административен асистент
Мерџиван Исмаили
тел:  (+389) 44 356 176
Згр. 305, бр 16
и-мејл: m.ismaili@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дешира Имери
тел:  (+389) 44 356 160 
Згр. 305, бр 03
и-мејл: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+