Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на СНТ

Проф. д-р Џемал Зенуни
Декан
Тел:  (+389) 44 356 185
Згр. 305, бр 15
и-мејл: xh.zenuni@seeu.edu.mk 


Координатор
Асистент, Д-р Ермира Идризи
Тел:(+389) 44 356 187
Згр. 305, бр. 08
и-мејл: e.idrizi@seeu.edu.mk


Административен асистент
Јехона Асани
Tel:  (+389) 44 356 176 
Bldg. 305, no 10
E-mail: j.asani@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дешира Имери
тел:  (+389) 44 356 160 
Згр. 305, бр 04
и-мејл: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+