COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на СНТ

Проф. д-р Арбана Кадриу
Вршител на должноста - Декан
Тел:  (+389) 44 356 178
Згр. 305, бр 15
и-мејл: a.kadriu@seeu.edu.mk 


Продекан за последипломски студии
Вон. Проф. д-р Џемал Зенуни
Тел:(+389) 44 356 170
Згр. 305, бр. 14
и-мејл: xh.zenuni@seeu.edu.mk


Административен асистент
Мерџиван Исмаили
тел:  (+389) 44 356 176
Згр. 305, бр 16
и-мејл: m.ismaili@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дешира Имери
тел:  (+389) 44 356 160 
Згр. 305, бр 03
и-мејл: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+