COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Klubet studentore

Klubi i Debatit
Përshkrimi: Trajnime dhe debate duke diskutuar për çështje që janë problematike nga fusha të ndryshme.
Aktivitete: Debate me studentët dhe debate me figura të ndryshme, konferenca të ndryshme me mysafir dhetrajnime.
Kontakti:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Bamirësisë
Përshkrimi: Klub që do të zhvillojë aktivitete të ndryshme humane dhe tu ofrojë ndihmë personave, që kanë nevojë për mbështetje.
Aktivitete: Ngritja e moralit dhe motivimi i nxënësve dhe studenteve me aftësi të veçanta, ndihmë financiare skamnorëve, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Alpinizmit
Përshkrimi: Eksplorimi i bukurive natyrore dhe organizimi i kampeve të ndryshme.
Aktivitete: Shëtitje të ndryshme rekreative, ushtrime në alpinizëm, ngjitje në majat malore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Sportit
Përshkrimi: Nëpërmjet këtij klubi, do të mundohemi që të organizojmë aktivitete të ndryshme sportive dhe të organizojmë gara të ndryshme në sport.
Aktivitete: Gara në futboll, basketboll, ping-pong, shah, gara në not, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Kulturës dhe Kinemasë
Përshkrimi: Klubi, do të zhvillojë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me transmetimin e filmave dhe aktiviteteve kulturore.
Atktivitete: Transmetimi i filmave, diskutim rreth kinematografisë botërore, etj.
Kontakt:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Diplomatëve
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Juristëve
Përshkrimi: Ky klub synon që nëpërmjet aktiviteteve të promovojë interesat dhe qëllimet e tyre dhe të mundohet që nëpërmjet konferencave, trajnimeve t’i përgatisë studentët si juristë të së ardhmes.
Aktivitete: Trajnim, konferenca, vizita studimore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Arkitekturës
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Fotografimit
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Sigurisë Kibernetike
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Inovacionit 
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Social
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Google+