COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Klubet studentore

Klubi i Debatit dhe të Folurit Publik
Përshkrimi: Trajnime dhe debate duke diskutuar për çështje që janë problematike nga fusha të ndryshme.
Aktivitete: Debate me studentët dhe debate me figura të ndryshme, konferenca të ndryshme me mysafir dhetrajnime.
Kontakti:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Kulturës dhe Kinemasë
Përshkrimi: Klubi, do të zhvillojë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me transmetimin e filmave dhe aktiviteteve kulturore.
Atktivitete: Transmetimi i filmave, diskutim rreth kinematografisë botërore, etj.
Kontakt:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Alpinizmit
Përshkrimi: Eksplorimi i bukurive natyrore dhe organizimi i kampeve të ndryshme.
Aktivitete: Shëtitje të ndryshme rekreative, ushtrime në alpinizëm, ngjitje në majat malore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Bamirësisë
Përshkrimi: Klub që do të zhvillojë aktivitete të ndryshme humane dhe tu ofrojë ndihmë personave, që kanë nevojë për mbështetje.
Aktivitete: Ngritja e moralit dhe motivimi i nxënësve dhe studenteve me aftësi të veçanta, ndihmë financiare skamnorëve, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Ethical Hacking Club
Përshkrimi: Organizmi i aktiviteteve të ndryshme në lëminë e teknologjisë, si dhe trajnime, që studentët të fitojnë përvojë në po të njëjtën lëmi.
Aktivitete: Organizim i trajnimeve dhe seminareve të ndryshme.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Feminist Club
Përshkrimi: Ky klub ka qëllim të përbashkët: të përcaktojë, krijojë dhe të arrij barazi politike, ekonomike, kulturore, personale dhe të drejta shoqërore për gratë. Kjo përfshin kërkesat për të krijuar mundësi të barabarta për gratë në arsim dhe punësim.
Aktivitete: Organizimi i trajnimeve dhe konferencave për vlerat e gjinisë femërore, debat rreth të drejtave të tyre, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Sportit
Përshkrimi: Nëpërmjet këtij klubi, do të mundohemi që të organizojmë aktivitete të ndryshme sportive dhe të organizojmë gara të ndryshme në sport.
Aktivitete: Gara në futboll, basketboll, ping-pong, shah, gara në not, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Juristëve
Përshkrimi: Ky klub synon që nëpërmjet aktiviteteve të promovojë interesat dhe qëllimet e tyre dhe të mundohet që nëpërmjet konferencave, trajnimeve t’i përgatisë studentët si juristë të së ardhmes.
Aktivitete: Trajnim, konferenca, vizita studimore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Google+