Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Eko Kampus

Qyteza e UEJL-ës është e vetmja në Maqedoni, por edhe më gjerë, në të cilën që nga faza e projektimit dhe e ndërtimit i është kushtuar kujdes mbrojtjes nga ndotja e mjedisit jetësor.

Një hapësirë e madhe e qytezës, afër 25.000 m2 është e mbjellë me gjelbërim. Afër 60% të materialeve të përdorura në fazën e ndërtimit janë me karakteristika ekologjike.

Universiteti përdor ujë nga burimet e veta, i cili më vone filtrohet dhe është me cilësi të lartë dhe mundësi për përdorim të mëtutjeshëm. Në UEJL rëndësi e posaçme i kushtohet edhe përzgjedhjes dhe riciklimit të mbeturinave, kështu që bëhet ndarja e letrës dhe mbeturinave të tjera, të cilat më vonë dërgohen për riciklim në fabrika përkatëse.

UEJL investon në mënyrë të vazhdueshme në teknologjitë që rrisin efiçencën e energjisë së përdorur elektrike, me çka kursehen sasi të mëdha të energjisë elektrike. UEJL, gjithashtu, parasheh investime në prodhimin e energjisë elektrike nga resurse që ripërtërihen, me çka jo vetëm që do të ndikohet në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit jetësor në Maqedoni, por edhe do të ketë ndikim pozitiv në ekonominë e Maqedonisë.

Google+