COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konviktet

Një veçori unike e UEJL-ës është mundësia e akomodimit në qytezë,e cila posedon  7 konvikte, me kapacitet strehimi për 450 studentë. Objektet e konviktit janë të ndara në objekte për meshkujt dhe objekte për femra. Për të gjitha kërkesat dhe problemet, që mund të kenë studentët, kujdeset kujdestari i konvikteve. Siguria e studentëve është pjesa e veçantë dhe për këtë qëllim, në tërë kampusin, bëjnë kujdestari ekipet e sigurimit të universitetit. Pas orarit të përcaktuar me rregulloren e brendshme të universitetit, çdo hyrje dhe  dalje nga kampusi evidentohet. Siguria e studentëve është në nivelin maksimal.

Aplikimi

Formularet per aplikim mund ti gjeni tek Qendra për Biznes dhe Inovacion, pjesa Menaxhimi me asetet.

Per kontakt shfrytezoni emailin: dormitory@seeu.edu.mk

Google+