Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Одделот за одржување и технички капацитети

 
Мисијата на Одделот за одржување и технички капацитети е да го поддржи и да помогне во спроведувањето на процесот на предавање во однос на понудата и одржувањето на сите потребни алатки и опрема.
 
Одделот за одржување и логистика има за цел да обезбеди безбедна, чиста и здрава животна средина за  студентите и за кадарот. Сите активности  кои се превземаат од Одделот се во функција на реализирање на основната мисија на Универзитетот.
 
Со Одделот за одржување и за  логистика  управува високо стручен кадар и истиот е организиран во три оддели:
 
1. Одржување на техничката опрема
2. Одржување на чистота  внатре и надвор од објектите
3. Обезбедување на луѓето и имотот
 

Фикрет Шабани
Директор на одржување и технички капацитет
Тел: +389 44 356 015
и-меил:f.shabani@seeu.edu.mk

Google+