Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Услуги на центар за кариера

Услуги за работодавците

Воспоставување партнерство на високо ниво е клуч за успешно вработување на УЈИЕ. Центарот за Кариера нуди  опширна листа на услуги за да им помогнат на работодавците во воспоставување односи со студентите. Работодавците кои ги користат нашите услуги ја ценат работата и ефикасноста со која ние им излагаме во пресрет на нивните барања.

Огласи за работни места

Можности за вработување за работни места со полно и скратено работно време, завршување на практична настава преку Центарот за кариера на УЈИЕ. Центарот користи неколку начини за рекламирање на работни места, вклучувајќи ги алатките засновани на веб страната на нашиот универзитет.  Професионалната биографија (CV) и мотивационите писма на заинтересираните студенти се испраќаат директо до работодавците преку електронска пошта (e-mail).

Можности за практична настава(Internship)

Најдобриот пат до вработување е преку програмата за практична настава (Internship).  Ние ги охрабруваме нашите студенти да аплицираат на оваа програма, а исто така на работодавците им налагаме да им обеззбедат квалитетна практична настава за студентите.

Документи:

ДЕВНИК НА ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА

БАРАЊЕ - прва година

БАРАЊЕ - втора година

БАРАЊЕ - трета година

ПОТВРДА ЗА ЗАВРШЕНА РАБОТНА ПРАКСА

Саем за кариера

Центарот за кариера секоја година организира Саем за кариера со цел да им овозможи дирекна средба на студентите и работодавците. Со ова им се зголемува нивниот имиџ и работодавците имаат можност да вработуваат студенти со полно, скратено работно време или за практична настава.Студентите имаат можност да се запознаат со барањата и интересите на компаниите доколку работодавците се среќаваат директо со квалитетите на нашите студенти.  Повеќе од 50 работодавци учестуваат секоја година на нашите Саеми за кариера и на овој саем присуствуваат повеќе од 3000 студенти.

Интервјуа на кампус

Во УЈИЕ Центарот за кариера организира интервјуа помеѓу студентите и потенциалните работодавци. Компаниите кои се заинтересирани нивните интервјуа да ги одржат блиску до студентите од нашиот универзитет можат до го спроведат тоа во канцеларијата за интервјуа. 

Стимулирани интервјуа

Станете видливи како стимулиран интервист. Стимулираните интервјуа се вистинска можност за нашите студенти да се запознаат со прашањата за интервју и правилата при интервјуирање, тие исто така им овозможуваат да ги забележаат нивните вештини за интервјуирање во средина слична на актуелното интервју.

Извештај за вработување

Центарот за кариера секоја година собира податоци за вработувањето на студентите од УЈИЕ. Ние како центар поседуваме детални информации за институциите, градовите, временскиот период, видот на компании каде се вработени нашите студенти после нивното дипломирање. 

Google+