Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Избори за Студентски парламент и асоцијација (СПА) 2018-19

Почитувани студенти,  

Изборната комисија ги потврди апликациите за студентски парламент и асоцијација.  

Имате право да гласате  за кандидатите  од  вашата година на студии /циклус на студии. 

Датумите кои гласате се:

  • Тетово и  Скопје  студенти на додипломски студии-  вторник, 4 декември, 10.00 - 16.00 ч, Тетово 807.02  и холот во Скопје;
  • Магистерски студии во Тетово - петок, 7 декември , 15.00 - 19.00 ч, во 807.02

Овој процес е  надгледуван од изборната комисија .

Ние побаравме од кандидатите  да организираат јавна средба  за да ги претстават своите идеи. Ве молиме да присуствувате и да го искористите  вашиот глас. 

Резултатите ќе бидат  објавени следната недела.  


Правилник за студентски парламент и студентска асоцијација


СПА Листа на кандидати 2018-19

Факултет на бизнис и економија (БЕ)

Име  Година на студирање
Арбр Ајдини 1 година (додипломски)
Ардит Османи  1 година (додипломски)
Марија Веселиновкса 1 година (додипломски)
Дритон Ибиши 3 година (додипломски)
Рита Бехадини  3 година (додипломски)

Факултет за современи науки и технологии (СНТ)

Име  Година на студирање
Арјон Фејзула  1 година (додипломски)
Арсим Лимани  1 година (додипломски)
Ване Васиљевски  1 година (додипломски)
Арианит Селмани  3 година (додипломски)
Дардан Туши 3 година (додипломски)
Нема кандидат Мастер 

Факултет за јазици, култури и комукација (ЈКК) 

Име  Гпдина на студирање 
Агрон Демири  1 година (додипломски)
Анида Османи  1 година (додипломски)
Енвер Мамути  3 година (додипломски)
Лавдрим Зендели  3 година (додипломски)
Нема кандидат  Мастер 

Правен факултет 

Име  Година на студирање 
Анила Пајазити  1 година (додипломски)
Арлинда Абдиу  1 година (додипломски)
Емине Фетахи  1 година (додипломски)
Белкис Латифи  Мастер 
Шпати Цој  Мастер 

Факултет на современи општествени науки (СОН)

Име   Година на студирање 
Бетим Сулејмани  1 година (додипломски)
Џеладин Алимани  1 година (додипломски)
Фатиме Тале  2 година (додипломски)
Алби Џемаили  3 година (додипломски)
Диелза Алили  3 година (додипломски)
Рамадан Муртезани  3 година (додипломски)
Мустафа Думус  Мастер 
Рамадан Рамадани Мастер 

СПА Кампус Скопје 

Име  Година на студирање 
Абедин Исмаили  1 година (додипломски)
Анида Адеми  1 година (додипломски)
Фатон Халили  1 година (додипломски)
Румејса Бајрами  1 година (додипломски)
Валон Ејупи  1 година (додипломски)
Егзон Рамадани  3 година (додипломски)

Срдечен поздрав,

Ендру Гудспид, 

Претседател на изборната комисија на СПА 

Google+