COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Избори за Студентското собрание и асоцијација 2022

Почитувани студенти,

Би сакале да ве информираме дека процесот за пријавување на новите членови на студентското собрание и асоцијација ќе започне од среда, 26 октомври 2022 година. Процесот за пријавување е до 03 ноември 2022 година.

Формуларот за пријавување можете да го пополните на овој линк: https://forms.gle/CTV4cQn8t5vqYBxEA


Упатства за изборите на Студентското собрание и асоцијација на УЈИЕ


Забележете ги слободните места во листата подолу, за кои можете да аплицирате:

Избори за Студентското собрание и асоцијација 2022
 

Листа на слободни места

Претседател Забележете го изборниот процес за овие места во Статутот на СПА
Потпретседател
Секретар

Кампус Тетово

Факултет за БЕ 2 претставници
Факултет за СНТ 2 претставници
Правен Факултет 2 претставници
Факултет за ЈКК 2 претставници
Факултет за СОН 2 претставници
Факултет за ЗН 2 претставници
Постдипломкси студии 1 претставник

Кампус во Скопје

Додипломски Студии 2 претставници
Постдипломкси студии 1 претставник

Недоволно застапен род 1 претставник

Немнозинство од јазик/ етнички заедници 1 претставник

Меѓународни 1 претставник

Со почит,

Проф. д-р Вероника Карева

Претседателка на изборната комисија на ССА

Google+