Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Parlamenti dhe Asociacioni Studentor

Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore.

Parlamenti i Studentëve(SPA), vepron si një organizatë e pavarur brenda UEJL-së, i udhëhequr nga vet studentët.

Kryetar: Mevlan Ademi
Nënkryetar: Enis Bakija
Sekretar gjeneral: Amar Jahiji
Koordinator të klubeve të SPA: Resul Emini & Amir Memishi

Qendra jonë e punës mbështetet anëtarët tanë përmes organizimit të seminareve, trajnimeve, fushatave dhe konferencave për studentët. Po ashtu, mbështesin drejtimin e kërkimeve gjithë-evropiane, partneritetin në projekte dhe fushata, për të krijuar shpallje informative dhe prodhuar publikime të ndryshme.
Organizata jonë përfaqësohet në të gjitha organet vendimmarrëse të Universitetit, ku studentët janë të kyçur drejtpërsëdrejti në vendimet që merren për ne. Posedojmë hapësira për aktivitete, si dhe zyra pune për të gjithë klubet studentore, si dhe kryesinë.

Klikoni në linkun në vazhdim për më shumë informata: Klubet Studentore

e-mail: spa@seeu.edu.mk
Facebook: Student Parliament SEEU
Instagram: studentparliamentseeu

TikTok: studentparliamentseeu
Google+