Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Parlamenti dhe Asociacioni Studentor

Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore.

Parlamenti i Studentëve(SPA) vepron si një organizatë e pavarur brenda UEJL-së, e udhëhequr nga vet studentët. Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore. Qendra jonë e punës mbështet nga anëtarët tanë përmes organizimit të seminareve, trajnimeve, kampanjave dhe konferencave për studentë. Po ashtu, mbështesin drejtimin e kërkimeve gjithë evropiane, partneritetet në projekte dhe kampanja, duke arritur shërbime informative dhe duke prodhuar publikime të ndryshme. 

Parlamenti studentor u zgjodh nga votat e studentëve, ishte votim fer dhe korrekt, secila votë është bërë publike në një datë të caktuar nga të gjithë të nominuarit. Parlamentarët zgjodhen kryetarin dhe nënkryetarin. Si kryetar me vota nga parlamentarët u zgjodh Arjon Fejzulla, si nënkryetar u zgjodh Egzon Ramadani. Në kuadërt të parlamentit egzistojn komitete të ndryshme për lehtësimin e funksionimit të parlamentit në kornizat e universitetit. Parlamenti dha premtim para të gjithëve që do të punojë për të drejtat e studentëve, dhe për rritjen e suksesit për të qen linder në vend. Me shpresë që do të bejmë atë që duhet gjithmonë në të mirë të studentëve.

Komitetet e parlamentit dhe planet e tyre

Komitetet të cilat u formuan janë:

  • ENTERTAINMENT
  • INFORMATION AND PROMOTION COMMITTEE
  • CLUB & CULTURE
  • TRAVEL & SPORT
  • COMMUNITY
  • INTERNATIONAL
Google+