Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Parlamenti dhe Asociacioni Studentor,

Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore.

Parlamenti i Studentëve(SPA) vepron si një organizatë e pavarur brenda UEJL-së, e udhëhequr nga vet studentët. Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore. Qendra jonë e punës mbështet nga anëtarët tanë përmes organizimit të seminareve, trajnimeve, kampanjave dhe konferencave për studentë. Po ashtu, mbështesin drejtimin e kërkimeve gjithë evropiane, partneritetet në projekte dhe kampanja, duke arritur shërbime informative dhe duke prodhuar publikime të ndryshme. 

Parlamenti studentor u zgjodh nga votat e studentëve, ishte votim fer dhe korrekt, secila votë është bërë publike në një datë të caktuar nga të gjithë të nominuarit. Parlamentarët zgjodhen kryetarin, nënkryetaren dhe sekretaren e parlamentit, si kryetar me vota nga parlamentarët u zgjodh Veton Iljayi, si nënkryetare u zgjodh Emir Kurtishi dhe si sekretare u zgjodh Donika Luma. Në kuadërt të parlamentit egzistojn komitete të ndryshme për lehtësimin e funksionimit të parlamentit në kornizat e universitetit. Parlamenti dha premtim para të gjithëve që do të punojë për të drejtat e studentëve, dhe për rritjen e suksesit për të qen linder në vend. Me shpresë që do të bejmë atë që duhet gjithmonë në të mirë të studentëve.

Komitetet e parlamentit dhe planet e tyre

Komitetet të cilat u formuan janë:

  • ENTERTAINMENT
  • INFORMATION AND PROMOTION COMMITTEE
  • CLUB & CULTURE
  • TRAVEL & SPORT
  • COMMUNITY
  • INTERNATIONAL
Google+