COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Parlamenti dhe Asociacioni Studentor

Ne synojmë që ti mbrojmë interesat e studentëve dhe mundohemi që ndaj studentëve të mos ketë padrejtësi, pra qëllimi kryesor i SPA është që të përfaqësojë dhe të mbroj interesat e studentëve, por edhe të ndikoj pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive në përvojën studentore.

Parlamenti i Studentëve(SPA), vepron si një organizatë e pavarur brenda UEJL-së, i udhëhequr nga vet studentët.

Kryetar: Agron Demiri
Nënkryetar: Bujar Sopa
Sekretar Gjeneral: Adem Jashari

Qendra jonë e punës mbështetet anëtarët tanë përmes organizimit të seminareve, trajnimeve, fushatave dhe konferencave për studentët. Po ashtu, mbështesin drejtimin e kërkimeve gjithë-evropiane, partneritetin në projekte dhe fushata, për të krijuar shpallje informative dhe prodhuar publikime të ndryshme.

Planet e Parlamentit Studentor për vitin 2019, janë:

  • Aktivizimin e klubeve studentore
  • Organizimi i aktivitete të ndryshme sportive në kuadër të Klubit të Sportit
  • Aktivitete për ditë të caktuara, si p.sh. (7 Mars, 21 Mars “Dita Ndërkombëtare e Pyjeve, etj.)
  • Krijimi i një stafi të përbërë nga studentë, që do të punojnë për revistën studentore “Euroidea”.
  • Bashkëpunim me OJQ-të për të kryer aktivitete të ndryshme dhe trajnime.
  • Bashkëpunim edhe me nxënësit e shkollave të mesme për aktivitete, që do të zhvillohen në kuadër të klubeve të Parlamentit dhe Asociacionit Studentor.
  • Mbrëmjet gazmore
  • Ekskursionet

Klubi i Debatit dhe të Folurit Publik
Përshkrimi: Trajnime dhe debate duke diskutuar për çështje që janë problematike nga fusha të ndryshme.
Aktivitete: Debate me studentët dhe debate me figura të ndryshme, konferenca të ndryshme me mysafir dhetrajnime.
Kontakti:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Kulturës dhe Kinemasë
Përshkrimi: Klubi, do të zhvillojë aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me transmetimin e filmave dhe aktiviteteve kulturore.
Atktivitete: Transmetimi i filmave, diskutim rreth kinematografisë botërore, etj.
Kontakt:spa@seeu.edu.mk

Klubi i Alpinizmit
Përshkrimi: Eksplorimi i bukurive natyrore dhe organizimi i kampeve të ndryshme.
Aktivitete: Shëtitje të ndryshme rekreative, ushtrime në alpinizëm, ngjitje në majat malore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Bamirësisë
Përshkrimi: Klub që do të zhvillojë aktivitete të ndryshme humane dhe tu ofrojë ndihmë personave, që kanë nevojë për mbështetje.
Aktivitete: Ngritja e moralit dhe motivimi i nxënësve dhe studenteve me aftësi të veçanta, ndihmë financiare skamnorëve, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Ethical Hacking Club
Përshkrimi: Organizmi i aktiviteteve të ndryshme në lëminë e teknologjisë, si dhe trajnime, që studentët të fitojnë përvojë në po të njëjtën lëmi.
Aktivitete: Organizim i trajnimeve dhe seminareve të ndryshme.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Feminist Club
Përshkrimi: Ky klub ka qëllim të përbashkët: të përcaktojë, krijojë dhe të arrij barazi politike, ekonomike, kulturore, personale dhe të drejta shoqërore për gratë. Kjo përfshin kërkesat për të krijuar mundësi të barabarta për gratë në arsim dhe punësim.
Aktivitete: Organizimi i trajnimeve dhe konferencave për vlerat e gjinisë femërore, debat rreth të drejtave të tyre, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Sportit
Përshkrimi: Nëpërmjet këtij klubi, do të mundohemi që të organizojmë aktivitete të ndryshme sportive dhe të organizojmë gara të ndryshme në sport.
Aktivitete: Gara në futboll, basketboll, ping-pong, shah, gara në not, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

Klubi i Juristëve
Përshkrimi: Ky klub synon që nëpërmjet aktiviteteve të promovojë interesat dhe qëllimet e tyre dhe të mundohet që nëpërmjet konferencave, trajnimeve t’i përgatisë studentët si juristë të së ardhmes.
Aktivitete: Trajnim, konferenca, vizita studimore, etj.
Kontakt: spa@seeu.edu.mk

e-mail: spa@seeu.edu.mk
Facebook: Student Parliament SEEU
Instagram: studentparliamentseeu

Google+