Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Zyra e Pranimit

Zyra e Pranimit është pjesë e integruar e Shërbimeve Studentore e vendosur në ndërtesën e administratës 802.  Kjo zyrë administron të gjitha aktivitetet për pranimin e studentëve, pranon dhe vlerëson aplikacionet e kandidatëve si dhe konfirmon pranimin e studentëve të rinj.  Organizon orientimin e studentëve të rinj, në njoftimin me politikat dhe procedurat e studimit në UEJL-ës. Këshillon dhe asiston studentët e huaj për procedurat e marrjes së lejes së qëndrimit dhe nostrifikimit të shkollimit paraprak në pajtueshmëri me legjislacionin në vend.

Vendndodhja: Ndërtesa e Administratës 802
Orari i punës me palë: e hënë - e premte: 8:00-12:00 dhe 13:00-16:00
Email: admission@seeu.edu.mk

Këshilltari për studime pasdiplomike

Këshilltari për studentë në ciklin e dytë të studimeve (Master) shëben si pikë referimi për informim të studentëve master mbi kërkesat dhe pyetjet e tyre si dhe këshillon studentët e ardhëshëm dhe të tanishëm mbi politikat e universitetit për kushtet e pranimit, regjistrimit si dhe këshillon studentët për kërkesat e programeve studimore, për progresin akademik dhe planifikimin e karrierës.

Vendndodhja: Ndërtesa e Administratës 802
Orari i punës me palë (fleksibil):
e martë - e premte, 10:00-18:00
e shtunë, 9:00-17:00

Google+