COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Teuta Veseli

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
Data e lindjes : 26 nëntor
E-mail : t.veseli@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb tetovo, 1200
Telefoni : +389 44 356 067
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
C2 - Proficient
English
C1 - Advanced
Macedonian
C1 - Advanced
Serbian
B1 - Intermediate

Arsimimi

 • Jan 2011 - Sep 2016: Doctor of science in marketing
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Tirana, Tirana, Albania
  Thesis: "Aplikimi strategjive të marketingut në Institucionet e Arsimit të Lartë në Maqedoni dhe ndikimi i tyre në tërheqjen e studenteve të rinjë"

 • Feb 2005 - Jun 2008: Master of science in economics - management and Informatik
  Faculty: Faculty of Economics
  University Of Prishtina, Prishtina, Kosovo
  Specialty: The specifics of SME development in Tetovo’s region

 • Oct 2001 - Aug 2004: Graduated Economist
  Faculty: Faculty of Business Administration
  SEEU, Ilindenska bb, Tetovo
  Specialty: Marketing

Publikimet

 • Teuta Veseli-Kurtishi. Social media as a tool for the sustainability of small and medium businesses in Macedonia. In European Journal of Sustainable Development, pp. 262-268. ECSD, Rome, Italy, 10 / 2018. ISBN 2239-6101. (Download)

 • Remzije Rakipi, Shenaj Hadzimustafa andTeuta Veseli-Kurtishi. TRENDS IN UNEMPLOYMENT BY EDUCATIONAL ATTAINMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. In Proceedings of the 23th Researchfora International Coference, pp. 19-23. IRAJ, Istsanbul, Turkey, 7 / 2018. ISBN 978-93-88192-04-0. (Download)

 • Nexhbi Veseli, Teuta Veseli-Kurtishi and Gadaf Rexhepi. Impact of Packaging Design on Product Selection Decision: Evidence from Macedonia. In 25th EBES CONFERENCE - BERLIN PROCEEDINGS, pp. 478-491. EBES, Berlin, Germany, 5 / 2018. ISBN 978-605-67622-3-9. (Download)

 • Teuta Veseli-Kurtishi and Nexhbi Veseli. Effects of Promotion Techniques at Higher Education Institutions: The Case of the Republic of Macedonia. In Proceeding of the ENTerprise REsearch InNovation Conference, pp. 154-157. Dubrovnik, Croatia, 9 / 2017. ISBN 1849-7950.

 • Nexhbi Veseli, Vjollca Hasani and Teuta Veseli-Kurtishi. Financing of small and medium enterprise- case of Macedonia. In International Conference on Research in Education&Science, pp. 937-943. ISRES, Bodrum, Turkey, 5 / 2016.

 • Remzije Rakipi ,Teuta Veseli -Kurtishi and Miranda Sabriu. Papunësia sipas gjinisë në Republikën e Maqedonisë: Analizë krahasimore me rastin e Republikës së Shqipërisë. In 2-d ICIS Second International Conference on: “Interdisciplinary Studies”, pp. 428-436. 12 / 2015. ISBN 978-9928-4284-6-2. (Download)

 • Teuta Veseli_Kurtishi and Remzije Rakipi. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTRIBUTES OF THE INTERNET AND CONSUMERS' SATISFACTION: A STUDY OF E-COMMERCE IN MACEDONIA. In 4th REDETE 2015 Conference , pp. 781-794. 10 / 2015. ISBN 978-99938-46-54-3 . (Download)

 • Teuta Veseli -Kurtishi. Promotion strategies effect on student’s registration at the South East European University (SEEU). In ALBANIAN SOCIO ECONOMIC REVIEW, pp. 71-83. 10 / 2015. ISBN 2312-5349. (Download)

 • Teuta Veseli Kurtishi and Ilia Kristo. Strategjitë e marketingut si faktor ndikues në rritjen e produktivitetit të punës – rasti i ndërmarrjeve të Tetovës. In Auditi Publik, pp. 101-107. 10 / 2015. ISBN 2308-6106. (Download)

 • Teuta Veseli-Kurtishi and Remzije Rakipi. Aplikimi i strategjive promovuese në Instiucionet e Arsimit të Lartë në R. e Maqedonisë dhe ndikimi i tyre në tërheqjen e studentëve të rinj .. In 3-d ICBLAS Third International Conference on Business, Law, Administration and Social Sciences, pp. 240-250. 9 / 2015. ISBN 978-9928-4298-8-9. (Download)

 • Brikend Aziri, Teuta Veseli and Florina Shishko. Securing Effective Employees in the Healthcare Sector in the Republic of Macedonia. In Journal of International Scientific Publications,Economy & Business, Volume 8, 2014, pp. 454-468. 8 / 2014. ISBN 1314-7242. (Download)

 • Nexhbi veseli, Brikend Aziri and Teuta Veseli. Motivation of Health Care Employees in the Republic of Macedonia.. In Management Knowledge and Learning International Conference, 2014, pp. 732-725. 6 / 2014. ISBN 978-961-6914-09-3. (Download)

 • Nexhbi Veseli, Brikend Aziri, Teuta Veseli. Salespeople as a factor influencing the shopping decision: The case of Macedonia. In Journal of International Scientific Publications:Economy & Business, Volume 7, pp. 193-202. International Scientific Publications, Bulgaria, 9 / 2013. ISBN 1313-2555.

 • Nexhbi Veseli and Teuta Veseli. Brand Assessment in the Macedonian Market. In International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, pp. 19-41. 5 / 2013. ISBN 2222-6990. (Download)

 • Nexhbi Veseli. Brikend Aziri, Teuta Veseli.. In Are marketing strategies implemented by SME’s in the Republic of Macedonia . In In The Romanian Economic Journal, Year XV no. 46 bis, pp.., pp. 137-152. The Romanian Economic Journal, Romania, 12 / 2012. ISBN 1454-4296..

 • Nexhbi Veseli, Brikend Aziri, Teuta Veseli. Marketing strategies and their implementation in the Republic of Macedonia. In In Working papers series on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business, Volume 1, 2012, pp. 49. Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, 10 / 2012. ISBN 2285-7222.

 • Teuta Veseli, Hyrije Abazi. The determinants of innovation activities: Evidence of Macedonia . In Economy & Business, Volume 6 . 9 / 2012. ISBN BG2012-ISP-EB-6-2555.

 • N.Veseli; G. Rexhepi; V. Ramadani ; T. Veseli. The promotion strategies and development of SMEs in the Republic of Macedonia. In International Conference: European Enterpreneurship in the Globalizing Economy. 5 / 2012. ISBN BG87 7630 1475 5796 .

 • Hyrije Abazi-Alili and Teuta Vesel. Ownership, Innovation Activities and Firm Performance Evidence from Transition Economies . In In Economic & Social Challenges and Problems at the Time of Crisis. Tirana, Albania, 12 / 2009. ISBN 978-99956-811-9-7.

 • Nexhbi Veseli, Teuta Veseli. Marketing Management. Alma -shkup, Tetovo, 1 / 2009. ISBN 978-9989-57-615-7.

 • Miroljub Shukarov, Abdylmenaf Bexheti, Nexhbi Veseli, Izet zeqiri, Rufi Osmani, Nasir Selimi, jeton Mazllzmi, Brikend Aziri, Fitim Deari, Hristina Cipusheva , Gadaf Rexhepi, Florie Miftari, Teuta Veseli. Tetova, gjendja ekonomike dhe zhvillimi. In Strategjia Zhvellimore e Sektorit primar te Komunes se Tetoves, pp. 39-121. Arberia Design, Tetove, 4 / 2008. ISBN 978-608-4503-09-5.

Përvoja e punës

 • Oct 2004 - Present : Assistant professor
  South East European University, Ilindenska bb , Tetoovo
  Type of business or sector: Higher Education - University
  Main responsibilities: Find material for the courses i will be teaching. Prepare the syllabuses, prepare presentation slides for lectures, find case studies for students for the practice hours Work on my PhD thesis..

Google+