Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Brikena Xhaferi

Fakulteti : Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : b.xhaferi@seeu.edu.mk
Adresa : Karpos, Skopje
Telefoni : 00389 44 356 258
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
English
C2 - Proficient
Macedonian
C1 - Advanced
Serbian
C1 - Advanced
German
B2 - Upper Intermediate

Arsimimi

Publikimet

 • Xhaferi, Brikene; Xhaferi, Brikene; Latifaj, Donjete ; Implementing Project-Based Learning in English Language Classes – a Case of Kosovar Lower Secondary Schools. In Baltic Journal of English Language, Literature and Culturex: SEEU Review, pp. 84-99. 2023. (Link)

 • Xhaferi, Brikene; Rushidi, Jeta; SMAJLAJ, USKANA; Teachers’ Beliefs About Multilingualism at Universities in North Macedonia. In SEEU REVIEW , pp. 75-91. 2023. (Link)

 • Xhaferi, Brikene; Rushidi, Jeta; Vela, Vjosa; Xhaferi, Brikene; SELF-REGULATED LEARNING IN THE DIGITAL AGE: STUDENTS’ PERSPECTIVES FROM SOUTH EAST EUROPEAN INIVERSITY . In International Journal of Education & Philology , (Vol. 4 issue 1) , pp. 7-20. 2023. (Link)

 • Xhaferi, Brikene; Xhaferi, Brikene; Sefa , Brisida ; IMPROVING TEACHING AND LEARNING THROUGH COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) IN THE EFL CONTEXT IN ALBANIA . In International Journal of Education & Philology (Vol.4, Issue 1), pp. 37-45 . 2023. (Link)

 • Brikena, Xhaferi;Brikena, XhaferiXhaferi, Brikena ; Implementing Changes in Teaching EFL through Autonomous Learning in North Macedonia . Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade , 2020. (Link)

 • Xhaferi, Brikena, Syla, Shpresa Xhaferi, Brikena ; The implementation of Task-Based Language Teaching (TBLT) in a multilingual environment in North Macedonia. In ANAS, Nr.17, pp. 13. 2019.

Përvoja e punës

 • Nov 2001 - Present : Full Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Teaching and Research
  Main responsibilities: - Teaching (BA, MA and PhD study programs) - Research - MA and PhD Thesis supervision - Curriculum design - Reviewer of the Journals

 • Oct 2005 - May 2007: English Language Instructor
  State University of Tetova , Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Teaching
  Main responsibilities: - Teaching Undergraduate students

 • Aug 2000 - Nov 2001: English Language Teacher
  Gymnasium, Tetovo , Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Gymnasium " Kiril Pejcinovic"
  Main responsibilities: - Teaching

 • Sep 1998 - Jun 2000: English Language Teacher
  Agricultural High School "Mosha Pijade" , Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Agricultural High School "Mosha Pijade"
  Main responsibilities: - Teaching

Google+