COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Demush Bajrami

Fakulteti : Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Thirja akademike : Profesor inordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : d.bajrami@seeu.edu.mk
Adresa : Roza Luksemburg Nr.9, Kumanove
Telefoni : +389 44 356 113
Celulari : +389 70 396 276
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient

Arsimimi

 • 2011 - 2016: Doktor i Shkencave Sociale
  Faculty: Fakulteti i Shkencave Sociale
  Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri
  Thesis: "Roli i mediave sociale në politikë"

Publikimet

 • Demush Bajrami, Teuta Reci, Arburim Iseni. “PUBLIC RELATIONS, MASS MEDIA AND INFORMAL EDUCATION”. In European Scientific Journal (ESJ), Vol 12, No 19 (2016), pp. 305-311. European Scientific Journal (ESJ), 2016. ISBN 1857 - 7881. (Download)

 • Agron Rustemi, Demush Bajrami. , “Socijalnite drzavi, koncepti i modeli na socijalnite drzavi vo Evropa”. In JOURNAL OF SOCIAL POLICY Vol.8, No 11/2 , pp. 159 - 184. Shkup, Maqedoni, 11 / 2015. ISBN 1857-6052.

 • Demush Bajrami. Roli i mediave sociale në politikë. In Konferencë kombëtare “Promovimi i profesionit të Punës Sociale në fushën e respektimit ë dinjitetit dhe vlerave njerëzore” – Muaji ndërkombëtar i Punës Sociale. Tiranë, 3 / 2015.

 • Demush Bajrami. “Politikat publike dhe kthimi i shtetit social”. In Revistë shkencore “JEHONA E RE”. Shkup, Maqedoni, 2 / 2015. ISBN 1857-6354.

 • Demush Bajrami - Arburim Iseni. “New Media as an Inclusive Dimension of Multiculturalism in Public Communication” (Mediat e reja si dimensioni më përfshirës mediatik i multikulturalizmit në komunikimin publik). In Scientific Journal “ANGLISTICUM”. 2 / 2015. ISBN 1857-8179.

 • Demush Bajrami, Taxhedin Selimi, Riat Abduramani. “THE ROLE OF SOCIAL MEDIA AS AN UNCONTROLLED AND ACCESSIBLE CHANNEL OF INFORMATION”. In Scientific Journal “ANGLISTICUM” Vol 1, No 1 (2011), pp. 27-35. Journal of the Association for Anglo-American Studies, Tetovo, Macedonia, 2 / 2015. ISBN 1857-8179. (Download)

 • Demush Bajrami, Amir Mustafai. Kumtesë shkencore “Political changes in the Western Balkans: Case stady-Macedonia (1990-2010)”. In Konferencë ndërkombëatre “THE BALKANS 100 YEARS AFTER DHE START OF THE FIRST WORLD WAR” Institut for Political and International Studies. Shkup, Maqedoni, 6 / 2014. ISBN 978-608-65714-0-5.

 • Demush Bajrami & Arburim Iseni. Kumtesë shkencore “Plurilingualizmi në kontekst të zhvillimeve sociale- Rast studimi: Universiteti i Europës Juglindore”. In Universiteti Universiteti “Aleksandër Xhuvani”. Elbasan, Shqipëri, 5 / 2014. ISBN 978-115-37-9.

 • Demush Bajrami & Emin Azemi. Kumtesë shkencore: “The role of social media in promoting multiculturalism in Macedonia & Bosnia and Herzegovina”. In Konferencë ndërkombëtare “CONTEMPORARY CHALLENGES OF MULTICULTURALISM AND LANGUAGE POLICIES”, Universiteti i Evropës Juglindore. Tetovë, Maqedoni, 5 / 2014. ISBN 979-608-248-002-2.

 • Demush Bajrami. Kumtesë shkencore: “Mediat sociale dhe komunikimi politik në sfidën e integrimit europian Ballkanit Perëndimor”. In Konferencë ndërkombëtare “Ditët e studimeve shqiptare”, Universiteti Europian i Tiranës. Tiranë, Shqipëri, 5 / 2014.

 • Demush Bajrami - Arburim Iseni. “THE CHALLENGE OF (NON) IMPLEMENTATION OF THE OHRID FRAMEWORK AGREMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”. In Revistë shkencore: “EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL”, No 10, vol. 10, pp. 203-218. European Scientific Journal (ESJ), 4 / 2014. ISBN 1857-78817431. (Download)

 • Demush Bajrami – Edlira Palloshi. “Marrëdhëniet e shqiptarëve me politikën dhe përfaqësimi i gruas shqiptare (Studim rasti-Shqipëria dhe Maqedonia)”. In Jehona e re. - Nr. 1-2, pp. 69-103. Shkup, Maqedoni, 1 / 2014. ISBN 1857-6354.

 • Fejzulla Shabani & Demush Bajrami. Kumtesë shkencore, “Treatment of the albanian Issue at the London Conference of Ambassadors and zhe Geopolitical Consequences for the Balkans". In Konferencë ndërkombëtare “The London Conference of Ambassadors and Geopolitical changes in the Balkan”, South East Europian University (Macedonia) & Indiana University (USA). Shkup, Maqedoni, 11 / 2013. ISBN 1409-7001.

 • Jonuz Abdullai – Demush Bajrami. The political culture in Macedonia aftër the Ohrid Agreement. In Revistë shkencore: “ILIRIA” - International Review, pp. 131-148. ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW, Prishtinë, Kosovë, 1 / 2012. ISBN 2192-7081. (Download)

 • Jonuz Abdullai, Demush Bajrami, Kujtim Ramadani, Taxhedin Selimi. “The Internet potential to become an alternative channal for the articulation of social needs and interests”. In Konferencë ndërkombëtare: “Media, Poverty and Social Exclusion”, Faculty of Philosophy – University of Novi Sad. Novi Sad – Vojvodinë, 5 / 2011. ISBN 978-86-0065-067-4.

 • Jonuz Abdullai - Demush Bajrami. Kulura politike dhe Maqedonia. In Perfaqesimi dhe pjesmarja politike ne Maqedoni. Instituti per demokraci dhe zhvillim, 2010.

Google+