COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Блертон Синани

Факултет : Правен
Функција : Вонреден професор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : blerton.sinani@seeu.edu.mk
Адреса : Str. Ilindenska, No. 335, 1200 Tetovo
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
English
C1 - Advanced
Macedonian
C1 - Advanced
Croatian
C1 - Advanced
Turkish
A2 - Elementary

Образование

 • 2011 - 2015: Dr. sc. in the juridical sciences - field of the Administrative law
  Faculty: of Law Iustinianus Primus
  Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje
  Thesis: "Juridical Position of the Administrative Judiciary in the Republic of Macedonia"

 • Jan 2006 - Jan 2009: "Master of Science in the field of the Constitutional and Administrative Law"
  Faculty: Law
  University of Prishtina, "Prishtina, Kosovo"
  Thesis: "Shqyrtime teoriko-juridike mbi Kushtetutën si akt më i lartë juridiko-politik i shtetit"

 • Oct 2001 - Jun 2005: Graduated Lawyer
  Faculty of Law, South East European University, "Tetovo, Macedonia"

Публикации

 • Blerton Sinani. Overview on the legal instruments of the Council of Europe in the field of administrative law, Tribuna Juridica. In Volume 9, Issue 2, 2019, pp. 298-316. Romania , 2019.

 • Blerton Sinani. Vështrim kritik juridik mbi disa definicione të nocionit të së drejtës kushtetuese në dritën e doktrinës juridiko-kushtetuese kontemporane. In Periodik Shkencor, pp. 60-82. Universiteti Luarasi, Tirana, 12 / 2014. ISBN 2311-0961. (Download)

 • Blerton Sinani. Disa Refleksione mbi Nocionin, Klasifikimin dhe Tipologjinë e Normave Juridiko-Kushtetuese. In Nr. 3 / 4, 2014. Constitutio - Revistë studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare, Nr. 3-4/2014., Prishtina, Kosovo, 2014. ISBN 1409-8962.

 • Blerton Sinani. The Legal Position of International Treaties in the Constitutional Order of the Republic of Macedonia with a Special Focus on European Convention on Human Rights. In Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, pp. 36-44. Brno, Czech Republic, © 2014 STS Science Centre Ltd., 2014. ISBN ISSN 2043-085X. (Download)

 • Blerton Sinani, Sami Mehmeti. A Historical-Legal Overview of Constitution as the Highest Political-Legal Act of a State. In Num. 4 - dicembre 2013, pp. 1-12. Historia et Ius is an on-line International journal dedicated to medieval, modern and contemporary h, Roma, Italy, 2013. ISBN open access peer-rev. (Download)

 • Blerton Sinani, Klodi Shanto. Methods and Functions of Comparative Law. In Vol 9, No 2 (2013), pp. 25-40. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Romania, 2013. ISBN 1844-8062. (Download)

 • Blerton Sinani. Mbi formimin e të drejtës kushtetuese si një disiplinë aplikative shkencore juridiko-politike. In Nr. 6 / 2013, pp. 33-51. Revista Avokatia - Botim i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Tirana, Albania, 2013. ISBN 2304-6392. (Download)

 • Blerton Sinani. Një këndvështrim mbi të drejtën komparative. In Nr. 1 / 2013, pp. 122-146. Revistë Shkencore Juridike - JUSTICIA, Tetovo, Macedonia, 2013. ISBN 1857-8454.

 • Blerton Sinani. A critical-legal overview of the concept of constitution as the highest legal- political act of the state in the light of constitutional-juridical doctrine. In Pravni vjesnik (The Journal of Law) , pp. 51-63. Faculty of Law in Osijek, J.J. Strossmayer University in Osijek, Croatia, 2013. ISBN ISSN 1849-0840. (Download)

 • Blerton Sinani. Vështrim mbi objektin e së drejtës kushtetuese. In NR 7 / 2011, pp. 107-122. Revista JUS & JUSTICIA, Tirana, Albania, 2011. ISBN 2223-8654. (Download)

Работно искуство

 • 2005 - Present : Assistant
  "South East European University", "Tetovo, Macedonia"
  Type of business or sector: "Education and Research"

Google+