COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Јонуз Абдулаи

Факултет : Современи Општествени Науки
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Скратено работно време
Лични податоци
E-mail : j.abdullai@seeu.edu.mk
Адреса : j.abdullai@seeu.edu.mk
Телефон : 356123
Факс : 356000
Мобилен : 070600047

Образование

 • 1997 - 2003: Doktor i shkencave socio-politike
  Faculty: Universiteti Shën Kirili dhe Metodi
  Në Institutin për kërkime Socio-politike dhe Juridike, Shkup
  Specialty: Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia
  Thesis: "Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia"

 • 1987 - 1991: Magjister i shkencave juridike
  Fakultetin Juridik në Zagreb., Zagreb, Kroaci

 • 1975 - 1979: Politikolog
  Fakulteti i Shkencave Politike,, Beograd, Serbi

Публикации

 • Jonuz Abdullai, Afrim Tresi, Kujtim Ramadani. Non-formal education a tool for reducting the transition obstacles . In Procedia - Social and behavior Sciences . Barcelona, Spain , 9 / 2012.

 • Jonuz Abdullai, Kujtim Ramadani. Globalization and the methamorfosis of identity. In Identity in th era of globalization and europeanization, pp. 145 - -160. Institute for sociological and juridical research, Skopje Macedonia, 8 / 2012.

 • Jonuz Abdullai, Afrim Tresi and Kujtim Ramadani. Non-formal education - a tool for reducing the transition obstacles. . In In 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012). In 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Barcelona, Spain, 4 / 2012.

 • jonuz Abdullai, Luan Sinani. Political culture and policy-making after the fall of comunism in Macedonia. In After comunism. . Universitatea din Craiova, 3 / 2012.

 • Jonuz Abdullai. Changing the process of selection in improving civil servants professionalization. In Contemporary management chalenges and the organization sciences. BAS , Skopje Macedonia, 2012.

 • Jonuz Abdullai, Kujtim Ramadani. The Southeast European University – a university of the future. In The Challenges of Education Policy, pp. 91-99. Konrad Adenauer Stiftung, Skopje, Macedonia, Skopje, Macedonia, 3 / 2011. ISBN 1409-9853.

 • Jonuz Abdullai. The SEEU - a university of the future. In Politicka Misla. Politicka misla, 2011.

 • Jonuz Abdullai, Demush Bajrami. Kultura politike dhe Maqedonia. In Perfaqesimi dhe pjesmarja politike ne Maqedoni. Instituti per demokraci dhe zhvillim, 2011.

 • Jonuz Abdullai. Politika dhe politikat publike. 2010. ISBN 9789989866821.

 • Jonuz Abdullai. Hulumtuesit shqiptar si pjese e shkences boterore. In Hulumtuesit shqiptar si pjese e shkences boterore. Alb Shkenca, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Zhvillimi i qendrueshem dhe sfidat e Bashkimit Evropian. In Zhvillimi i qendrueshem dhe sfidat e Bashkimit Evropian. Marin Barleti, Tirane 2010, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Dinamika e integrimit te Familjes Evropiane me inkluzionin Socia. In Dinamika e integrimit te Familjes Evropiane me inkluzionin Socia. Tiranë, 2010.

 • Jonuz Abdullai, Agron Rustemi, Cvetko Smilevski, Veli Kreci. Cilesia e sherbimeve publime ne komunene e Tetoves. In Cilesia e sherbimeve publime ne komunene e Tetoves. SEEU, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Sfidat politike, ekonomike dhe sociale ne vendet e Ballkanit dhe procesi i integrimeve Evropiane.. In vendet e Ballkanit dhe procesi i integrimeve Evropiane.. 2009.

 • Jonuz Abdullai. Ndryshimet Sociale dhe Tranzicioni. Publikimi UEJL 2008, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Arsimi jo-formal në R. e Maqedonisë. In Arsimi jo-formal në R. e Maqedonisë. Triagolnik, Shkup 2008, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Sundimi i së Drejtës dhe reformat në administrtën publike. In qendra për punë Këkimoro-shkencore pranë UEJL . UEJL, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Proceset Eurointegruese në R. e Maqedonisë. In qendra për punë Këkimoro-shkencore. UEJL, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Ndikimi i arsimit Jo-formal në zhvillim dhe papunsi. In Konferenca regjionale e politikës rinore dhe pjesmarjes së tij në të. Sarajevë . Konferenca regjionale e politikës rinore dhe pjesmarjes së tij në të. Sarajevë , 2007.

 • Jonuz Abdullai. Demokracija në Kohën e Tranzicionit. In Lëvizja Evropiane-Shkup. Lëvizja Evropiane-Shkup, 2006.

 • Jonuz Abdullai. Procesi i privatizimit: pengesat, kushtet deficiti në inkuadrimin e RM-së në Unionin Evropian. In Organizuar nga Komiteti i Helsinkit dhe Lëvizja Evropiane e Maqedonisë, Shkup. 2006.

 • Jonuz Abdullai. Zmadhimi i vetëdijes Planetare. In konferenca e 9-të e gjykatësve në Simpoziumin Global Botëror. konferenca e 9-të e gjykatësve në Simpoziumin Global Botëror, 2006.

Работно искуство

 • 2003 - Present : Pro-dekan
  SEEU, Tetovë Maqedoni
  Type of business or sector: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Main responsibilities: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike pranë universitetit të EJL.

 • 2006 - 2009: Anëtar Bordi
  Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni
  Type of business or sector: Antar i Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni

 • 2007 - 2009: Kordinator
  SEEU
  Type of business or sector: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Te
  Main responsibilities: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Tetovë, Universiteti i Jonçepingut-Suedi dhe organizatës joqeveritare TRIAGOLNIK, Shkup.

 • 2003 - 2004: Ligjerues
  Këshilli i Evropës Strazbur.
  Type of business or sector: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.
  Main responsibilities: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.

Google+