Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Административен кадар

Јазичен центар

Кадар со цело работно време


Вероника Карева
Вонреден професор
Басри Салиу
Виш Лектор
Иранда Бајрами
Виш Лектор
Јета Рушиди
Виш Лектор
Keti Miteva-Markovikj
Виш Лектор
Мерита Исмаили
Виш Лектор
Руфат Османи
Виш Лектор
Vjosa Vela
Виш Лектор
Елена Спировска
Насловен Доцент
Рашит Емини
Насловен Доцент

Кадар со скратено работно време


Viktoria Elenova
Лектор
Google+