COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Етем Азири

Факултет : Современи Општествени Науки
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Скратено работно време
Лични податоци
E-mail : e.aziri@seeu.edu.mk
Адреса : w. Belloviste n.n. 1230 Gostivar
Телефон : 00389-44-356-129

Образование

 • 1999 - 2001: Doctor of sciene in socilogy
  Faculty: Institute for Sociological and political - juridical studies
  Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia
  Thesis: "Socio-economic processes and developement in the Pollog region"

 • 1987 - 1990: Master of science in Law
  Faculty: Faculty of Law
  University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia

 • 1977 - 1981: Bachelor of political science
  Faculty: Faculty of Political Science
  University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia
  Specialty: Political science

Публикации

 • Aziri, Etem; Emurllai, Emine; The Ohrid Framework Agreement and the Multiethnic Future of the Republic of Macedonia. In In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 472-477. 2014. (Link)

 • Aziri, Etem; Lutfiu, Bilall; The Stands of the Political Parties in the Republic of Macedonia towards the 2001 Armed Conflict and the Signing of the OFA Agreement. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 388-392. 2014. (Link)

 • Aziri, Etem; Saliaj, Oreta; Multiethnic Societes and the State of Law: The Case of the Republic of Macedonia. Albanian Institute of Sociology (AIS), Tirana, 2014.

 • Aziri, Etem; Saliaj, Oreta; Electoral Systems and Democracy: A Comparative Analysis of Macedonia and Albania. In Journal of Identity and Migration Studies, Volume 7, number 1, May 2013. 2013. (Link)

 • Aziri, Etem; Izborni sistemi i izbori u Republici Makedoniji:prošlost, sadašnjost i izazovi za budućnost. In Političke perspektive: Časopis za istraživanje politike. 2013. (Link)

 • Aziri, Etem; Saliaj, Orea; Shqiptarët në Maqedoni një shekull pas pavarësimit të shtetit amë . In Vizione: Revistë e shkencave shoqerore. 2013. (Link)

 • Aziri, Etem; Jajaga, Zërijeta; State Institutions and Freedom of Speech in the Republic of Macedonia. In Journal for Communication and Culture. 2013. (Link)

 • Aziri, Etem; Sistemet politike. SEEU, Tetovo, 2012. (Link)

 • Aziri, Etem; Sistemi politik i Republikës së Maqedonisë: Formimi, sfidat dhe perspektiva e zhvillimit demokratik. SEEU, Tetovo, 2012. (Link)

 • Aziri, Etem; Saliaj, Oreta; Filozofia e ndarjes së pushtetit: Faktor i rëndësishëm në konsolidimin e demokracisë. In Vizione: Revistë e Shkencave Shoqërore. 2012. (Link)

 • Aziri, Etem; Freedom of speech as an indicator of democracy in the Republic of Macedonia. In Political thought. 2012. (Link)

 • Aziri, Etem; Inter-ethnic relations in the Republic of Macedonia before and after the Ohrid Framework Agreement. In Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures. Epoka University, Tirana, 2011. (Link)

 • Aziri, Etem; Sociologjia. SEEU, Tetovo, 2010. (Link)

 • Matevski, Zoran; Aziri, Etem; Influence of the Religious Education on the Youth Moral Norms in R. Macedonia in XVII ISA World Congress of Sociology: Sociology on the Move. International Sociological Association, Gothenburg, 2010. (Link)

 • Azizi, Abdulla; Aziri, Etem; Fjalor : shumëdimensional i termave dhe shprehjeve administrative, politike, sociale dhe të diplomacisë. SEEU, Tetovo, 2009. (Link)

 • Matevski, Zoran; Aziri, Etem; Durkheim's achievements in the study of religion. In Sociology and Law:The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917). Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2009. (Link)

 • Aziri, Etem; Matevski, Zoran; Islamische Ausbildung in der Republik Mazedonien. In Islamische Erziehung in Europa. Wiener islamisch-religionspadagogische Studien, Wiena , 2009. (Link)

 • Andreevska, Elena; Aziri, Etem; Principle of equality in international law. In LESIJ NR. XVI, VOL. 2/2009. 2009. (Link)

 • Matevski, Zoran; Aziri, Etem; Sociological Analysis of the Religious dialogue and tolerance in the multiethnic West Balkan region in The 39th World Congress of the International Institute of Sociology. International Institute of Sociology, Yerevan, 2009. (Link)

 • Ajdini, Florin; Aziri, Etem; Kadriu, Zeqir; Bilinguizmi i integruar në administratën publike të nivelit lokal. SEEU, Tetovo, 2008. (Link)

 • Aziri, Etem; Maliqi, Nazmi; Pajaziti, Ali; Proceset e integrimit Euroatlantik dhe Republika e Maqedonisë. SEEU, Tetovo, 2008. (Link)

 • Aziri, Etem; Abdullai, Jonuz; Pajaziti, Ali; Memeti, Memet; Shteti i së drejtës dhe reformat në admininstratën publike : rasti Maqedoni : përmbledhje kumtesash shkencore. SEEU, Tetovo, 2008. (Link)

 • Aziri, Etem; The spirit of consensus in a multi-ethnic society. In Power Sharing and the Implementation of the Ohrid Framework Agreement. Friedrich Ebert Stiftung, Skopje, 2008. (Link)

 • Andreevska, Elena; Aziri, Etem; The UN as a dispute settlement system: The role of the security council. In Crossroads Vol1 . No. 4 / 2008. 2008.

 • Aziri, Etem; Sociologjia. SEEU, Tetovo, 2007. (Link)

 • Matevski, Zoran; Aziri, Etem; Velickovski, Goce; Introducing Religious Education in Macedonia. In Religion and Pluralism in Education: Comparative Approaches in the Western Balkans. Center for Empirical Researches in Relegion (CEIR), Novi Sad, 2006. (Link)

 • Aziri, Etem; Matevski, Zoran; The Impact of Europeanization on Social Policy Reform in the Republic of Macedonia after the Fall of Communism in XVI ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association, Durban, 2006. (Link)

 • Aziri, Etem; Organizimi politik i shqiptarwve nw Maqedoni. LogosA, Skopje, 2004. (Link)

 • Aziri, Etem; Partitë politike dhe demokracia. LogosA, Skopje, 2004. (Link)

 • Aziri, Etem; Sociologjia e partive politike. SEEU, Tetovo, 2004. (Link)

 • Aziri, Etem; Disa aspekte të pluralizmit partiak . In Të drejtat e njeriut si vlerë demokratike. Friedrich Ebert Stiftung, Skopje, 2003.

 • Aziri, Etem; Partitë politike në Maqedoni, keqpërdorimi i të rinjve për qëllime politike dhe konflikti i armatosur i vitit 2001. In Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit. Friedrich Ebert Stiftung, Skopje, 2003.

 • Aziri, Etem; Rëndësia e implementimit të Marëveshjes Kornizë për demkokratizimin e shoqërisë maqedonse. In Implementimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit. Friedrich Ebert Stiftung, Skopje, 2003.

 • Aziri, Etem; Political parties of Albanians in Macedonia and the Kosovo issue. In New Balkan Politics. 2003.

 • Aziri, Etem; Proceset dhe lëvizjet socio-ekonomike në Pollog. LogosA, Skopje, 2002. (Link)

 • Aziri, Etem; Disa aspekte të zhvillimit bashkëkohor shkencor-teknologjik. In Jehona 1-2/2001. 2001.

 • Aziri, Etem; Socijalnite problemi i siromastijata. In Tendenciite na siromastijata i moznostite za nejzino namaluvane. 2001.

Работно искуство

 • 2005 - 2010: Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2006 - 2010: Dean of the Faculty for public administration and political science
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2005 - 2006: Pro-dean of the Faculty for public administration and political science
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2003 - 2004: Manager of center for albanian studies
  Ss Cyril and Methodius University / Institute of Sociologica, Political and Juridical Research, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2002 - 2003: Professional cooperator
  Ss Cyril and Methodius University / Institute of Sociologica, Political and Juridical Research, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2001 - 2002: State Secretary
  Ministry of Labor and Social Politics of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 1999 - 2001: CEO
  Macedonian Posts, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Public enterprice
  Main responsibilities: CEO of the Public enterprise "Macedonian Posts"

 • 1995 - 1999: Lecturer
  University of Tetovo, Tetovo
  Type of business or sector: University

 • 1982 - 1998: Professional cooperator
  Worker's University in Gostivar, Gostivar
  Type of business or sector: Education

 • 1976 - 1981: Teacher in several primary schools in the Gostivar region
  Primary schools from the Gostivar region, Gostivar
  Type of business or sector: Education

Google+