COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Овој водич дава специфични упатства и стандарди, дизајнирани како референтна алатка за правична употреба на брендот Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ). Потврден и одобрен од Универзитетот во декември 2019 година, Визуелниот идентитет беше развиен од Канцеларијата за маркетинг и промоција, во согласност со стандардите за брендирање и во консултација со факултетите, веаботените, студентите и поранешните студенти- алумни.

Овој прирачник може да се преземе од следниов линк Водич за стил на идентитет, додека подетални информации за соодветна употреба на елементите на брендот УЈИЕ или визуелниот идентитет може да се добијат од Канцеларијата за маркетинг и промоција: proffice@seeu.edu.mk.

Универзитетот на Југоисточна Европа, како свој визуелен знак, усвои неколку верзии на логото: Примарно, секундарно и терцијарно лого.

Корица за магистерскa теза

Бојата на корицата треба да биде темно сина, буквите треба да бидат сребрени и фонтот "Calibri", а треба да се отпечатат во „сито“’ техника.

Симни корица за магистерскa теза


Корица за докторска теза

Бојата на корицата треба да биде бордо, буквите треба да бидат златни и фонтот "Calibri", а треба да се отпечатат во „сито“’ техника.

Симни корица за докторска теза

Google+