Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Ky udhëzues ofron udhëzime dhe standarde specifike, të hartuara si një mjet referimi për përdorimin e drejtë të brendit/markës së Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL). I konfirmuar dhe miratuar nga Menaxhmenti i Universitetit në dhjetor 2019, Identiteti vizual u zhvillua nga Zyra për Marketing dhe Promovim, në përputhshmëri me standardet për brendim dhe në konsultime me fakultetet, stafin, studentët dhe alumnin.

Udhëzuesi mund të shkarkohet në linkun në vazhdim Udhëzues i stilit të identitetit, ndërsa informatat më të hollësishme në lidhje me përdorimin e drejtë të elementëve të brendit ose të identitetit vizual të UEJL-së, mund të merren në Zyrën për Marketing dhe Promovim: proffice@seeu.edu.mk.

Universiteti i Evropës Juglindore, si shenjë vizuale të saj, ka miratuar disa versione të logos: logon primare, sekondare dhe atë terciare.

Kopertina e punimeve të magjistraturës

Ngjyra e kopertinës duhet të jetë e kaltër e errët, shkronjat duhet të jenë me ngjyrë argjendi dhe font “Calibri”, si dhe duhet të shtypen në teknikën "sito".

Shkarko kopërtinën e punimeve të magjistraturës


Kopertina e punimeve të doktoratës

Ngjyra e kopertinës duhet të jetë bordo, shkronjat duhet të jenë me ngjyrë argjendi dhe font “Calibri”, si dhe duhet të shtypen në teknikën "sito".

Shkarko kopërtinën e punimeve të doktoratës

Google+