COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  28 nëntor 2014

  FAKULTETI I DREJTËSISË FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  28 nëntor 2014

  FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore për lëndë nga lëmia e së Drejtës Penale; FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha e Ekonomisë dhe Ekonometri; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Menaxhmentit dhe Menaxhmentit strategjik; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Ndërmarësisë dhe Menaxhmentit; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha e Financave dhe Kontabilitetit; FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e Shkencave Kompjuterike;

 • K O N K U R S

  14 nëntor 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Zyrtar në Shërbimin Juridik dhe Prokurim (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • KONKURS

  15 tetor 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Sekretar Administrativ në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

 • K O N K U R S

  6 tetor 2014

  - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Këshilltar Studentor në Studime Pasdiplomike (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S

  6 tetor 2014

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S-Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor

  11 shtator 2014

  QENDRA E GJUHËVE - Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore-profesionale,Lektor nga lëmi: 64021 – Mësim i gjuhës së huaj (gjuhë italiane);

 • K O N K U R S - Administrator në Rektorat

  5 shtator 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Administrator në Rektorat (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S - Info Desk Administrator

  18 korrik 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  9 korrik 2014

  FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi E drejta ndërkombëtare publike dhe Unioni Europian; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi i Diplomacisë;

 • K O N K U R S

  3 qershor 2014

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore, zgjedhje /rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrjen Profesor Inordinar i titulluar dhe zgjedhje/rizgjedhje në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S

  26 maj 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Këshilltarë Studentor në Studime Pasdiplomike (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S

  26 maj 2014

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar deri më 31.08.2014 Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

 • K O N K U R S

  20 shkurt 2014

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirje të titulluar - Docent i Titulluar

  27 dhjetor 2013

  FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje të titulluar – Docent i titulluar nga lëmi: e Drejta Penale.

 • K O N K U R S

  2 dhjetor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore për lëndë nga lëmi i të Drejtës Ndërkombëtare;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  21 nëntor 2013

  FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi i Shkencës mbi Administratën dhe e Drejta Ekologjike; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomi dhe Ekonometri; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomiks – Statistika e aplikuar;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  21 nëntor 2013

  FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi i Shkencës mbi Administratën dhe e Drejta Ekologjike; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomi dhe Ekonometri; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomiks – Statistika e aplikuar;

 • K O N K U R S

  26 tetor 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Përgjegjës për Bashkëpunim akademik – UEJL Shkup (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

Go to page:
Google+