COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • K O N K U R S

  20 shkurt 2014

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirje të titulluar - Docent i Titulluar

  27 dhjetor 2013

  FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje të titulluar – Docent i titulluar nga lëmi: e Drejta Penale.

 • K O N K U R S

  2 dhjetor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore për lëndë nga lëmi i të Drejtës Ndërkombëtare;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  21 nëntor 2013

  FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi i Shkencës mbi Administratën dhe e Drejta Ekologjike; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomi dhe Ekonometri; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomiks – Statistika e aplikuar;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  21 nëntor 2013

  FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi i Shkencës mbi Administratën dhe e Drejta Ekologjike; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomi dhe Ekonometri; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomiks – Statistika e aplikuar;

 • K O N K U R S

  26 tetor 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Përgjegjës për Bashkëpunim akademik – UEJL Shkup (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S - Drejtor i Zyrës së Financës

  22 tetor 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar deri më 31.08.2014

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

  7 tetor 2013

  QENDRA E GJUHËVE Zgjedhje/rizgjedhje të dhjetë mësimdhënësve në thirrje mësimore-profesionale,Lektor i lartë nga lëmi: Gjuhë angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrjen Profesor Inordinar i titulluar dhe Docent i titulluar

  18 shtator 2013

  FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar për lëndë nga fusha e Financave dhe Sistemit Bankar; FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Profesor Inordinar i titulluar për lëndë nga fusha e Edukimit Mjedisor;

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrjen Profesor Inordinar i titulluar dhe Docent i titulluar

  18 shtator 2013

  FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar për lëndë nga fusha e Financave dhe Sistemit Bankar; FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Profesor Inordinar i titulluar për lëndë nga fusha e Edukimit Mjedisor;

 • K O N K U R S - Asistent i Drejtorit të Zyrës së Burimeve Njerëzore

  12 shtator 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Asistent i Drejtorit të Zyrës së Burimeve Njerëzore (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S - Përgjegjës i Qendrës së Karrierës

  12 shtator 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Përgjegjës i Qendrës së Karrierës (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • Konkurs

  17 gusht 2013

  Konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Drejtor i Institutit hulumtues “Max Van Der Stoel”

 • Konkurs

  16 gusht 2013

  Konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Sekretar Administrativ në Fakultetin e Drejtësisë

 • Konkurs -01.08.2013

  1 gusht 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe thirrje Docent i titulluar

 • K O N K U R S

  15 korrik 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje Asistent-Doktorant dhe thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S

  24 qershor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  11 qershor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  14 maj 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  30 prill 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

Go to page:
Google+