COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për plotësimin e vendit të punës

Këshilltar Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

  • Këshilltar Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+