Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Profesor Inordinar i titulluar në fushën e Shkencave Kompjuterike;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+