Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Për zgjedhje/ rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Ekonomisë dhe Statistikës së aplikuar;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+