COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Përgjegjës i Zyrës së Hulumtimit Institucional

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

  • Përgjegjës i Zyrës së Hulumtimit Institucional

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+