Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Zgjedhje/ Rizgjedhje

Universiteti i Evropës Juglindore shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale: Lektor i lartë

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha e Albanologjisë;

QENDRA E GJUHËVE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësi në thirrje mësimore-profesionale, Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;
Google+