Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

Universiteti i Evropës Juglindore shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e Shkencave Kompjuterike dhe Informatikë;

Google+