Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува оглас за избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на компјутерските науки и информатика;
Google+