Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Bashkëpunëtor i lartë shkencor nga fusha e shkencave kompjuterike

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë, Instituti “Maks Van Der Shtul”, shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje në thirrje shkencore

  • Bashkëpunëtor i lartë shkencor nga fusha e shkencave kompjuterike;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+