COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • Konkurs

  11 dhjetor 2019

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

 • Konkurs

  25 nëntor 2019

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

 • Konkurs

  13 nëntor 2019

  Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike

 • Konkurs

  8 tetor 2019

  Bashkëpunëtor i lartë shkencor nga fusha e shkencave kompjuterike

 • Konkurs për plotësimin e vendit të punës

  24 shtator 2019

  Këshilltar Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

 • Konkurs

  15 korrik 2019

  Përgjegjës i Zyrës së Hulumtimit Institucional

 • Konkurs për shprehje të interesit në mësimdhënie

  12 korrik 2019

  Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

 • KONKURS

  27 qershor 2019

  Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

 • K O N K U R S

  16 maj 2019

  K O N K U R S

 • K O N K U R S

  9 maj 2019

  Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

 • K O N K U R S

  7 maj 2019

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

 • K O N K U R S

  13 shkurt 2019

  Shtëpiak (pastrim dhe mirëmbajtje)

 • K O N K U R S

  29 janar 2019

  Zgjedhje/ Rizgjedhje

 • K O N K U R S

  11 dhjetor 2018

  FAKULTETI I DREJTËSISË

 • K O N K U R S

  6 nëntor 2018

  FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË

 • K O N K U R S

  24 tetor 2018

  FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

 • K O N K U R S

  16 tetor 2018

  Për zgjedhje/ rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  7 shtator 2018

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar: Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë

 • K O N K U R S

  3 korrik 2018

  Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S

  28 qershor 2018

  Për zgjedhje/ rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

Go to page:
Google+