COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • Konkurs për angazhim të stafit akademik me orar të pjesshëm

  18 korrik 2011

  UEJL fton të gjithë personat e kualifikuar që janë të interesuar për mësimdhënie me orar të pjesshëm në njërin nga pesë fakultetet të aplikojnë në këtë konkurs.

 • Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

  8 korrik 2011

  Qëllimi primar i pozitës: Të punojë me prodekanin për studime deridiplomike, të këshillojë studentët për kërkesat e programit dhe planifikimin e karrierës, të kontrollojë dosjet e studentëve për progresin e arritur kundrejt kërkesave të programit dhe të merr pjesë në aktivitetet administrative për studentët, si që janë orientimi dhe përkrahja.

 • Asistent në Zyrën e Regjistrit

  6 korrik 2011

  KOnkurs - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • Administrator i Sistemit

  24 qershor 2011

  Të ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të TI-së dhe të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sistemit kompjuterik dhe serverëve, të kujdeset për implementimin e shërbimeve të reja dhe mirëmbajtjen e sistemeve kompjuterike dhe mirëmbajtjen e serverit, dhe të përmirësojë, krijojë kopje rezervë (back up) dhe mbrojë sistemin nga qasjet e paautorizuara

 • Zhvillues i softuerit

  24 qershor 2011

  Qëllimi primar i pozitës: - të ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të TI-së dhe të jetë përgjegjës për hulumtimin, dizajnimin, testimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të softuerit; - të përdorë një sërë gjuhësh programimi të kompjuterit dhe aplikacione të tjera në bashkëpunim me specialistët tjerë të TI-së.

 • K O N K U R S - FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

  2 qershor 2011

  Universiteti i Evropës Juglindore shpall: K O N K U R S Për zgjedhje/rizgjedhje të nje mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

 • K O N K U R S -Për zgjedhje/rizgjedhje të nje mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore (i mbyllur)

  20 maj 2011

  Për zgjedhje/rizgjedhje të nje mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore ne Fakultetin e Gjuheve Kulturave dhe Komunikimit - per lende nga lemia e shkencave politike dhe mardhanjeve nderkombetare

 • K O N K U R S -Zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje mësimore - profesionale – Lektor i lartë (i mbyllur)

  21 prill 2011

  QENDRA E GJUHËVE Zgjedhje/rizgjedhje të katër mësimdhënësve në thirrje mësimore – profesionale, Lektor i lartë për lëndën: Gjuhë angleze dhe Gjuhë angleze për qëllime specifike; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore – profesional, Lektor i lartë për lëndën: Gjuhë maqedone

Go to page:
Google+