Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

KONKURS - për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje Asistent-Doktorant

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi e Shkencave Kompjuterike; Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrjen Asistent Doktorant nga lëmia e Shkencave Kompjuterike;

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi e Shkencave Kompjuterike;
  • Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrjen Asistent Doktorant nga lëmia e Shkencave Kompjuterike;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikimGoogle+