Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС - За избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на наставници во звање Асистент-Докторант

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Компјутерските Науки; Избор/реизбор на две наставници во звање Асистент Докторант од областа на Компјутерските Науки;

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Компјутерските Науки;
  • Избор/реизбор на двенаставнициво звањеАсистент Докторантод областа на Компјутерските Науки;

Детали за огласот
ФормуларGoogle+