COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrjen Profesor Inordinar i titulluar dhe Docent i titulluar

  18 shtator 2013

  FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar për lëndë nga fusha e Financave dhe Sistemit Bankar; FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Profesor Inordinar i titulluar për lëndë nga fusha e Edukimit Mjedisor;

 • K O N K U R S - Asistent i Drejtorit të Zyrës së Burimeve Njerëzore

  12 shtator 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Asistent i Drejtorit të Zyrës së Burimeve Njerëzore (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S - Përgjegjës i Qendrës së Karrierës

  12 shtator 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Përgjegjës i Qendrës së Karrierës (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • Konkurs

  17 gusht 2013

  Konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Drejtor i Institutit hulumtues “Max Van Der Stoel”

 • Konkurs

  16 gusht 2013

  Konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Sekretar Administrativ në Fakultetin e Drejtësisë

 • Konkurs -01.08.2013

  1 gusht 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe thirrje Docent i titulluar

 • K O N K U R S

  15 korrik 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje Asistent-Doktorant dhe thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

 • K O N K U R S

  24 qershor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  11 qershor 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  14 maj 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  30 prill 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

 • K O N K U R S - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

  15 prill 2013

  Asistent në Zyrën e Regjistrit - (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • K O N K U R S

  10 prill 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrjen Docent i titulluar FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar për lëndën:Mjekësia ligjore;

 • K O N K U R S

  6 mars 2013

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar Asistent i zyrës për informim dhe promovim (Komunikimi të brendshëm, e-Promovim dhe Protokoll.

 • K O N K U R S

  26 shkurt 2013

  Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

 • K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  21 dhjetor 2012

  Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • K O N K U R S

  26 nëntor 2012

  Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

 • KONKURS - Për zgjedhje/rizgjedhje të një bashkëpunëtori

  18 shtator 2012

  FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të një bashkëpunëtori për grupin e lëndëve Juridike-Civile;

 • K O N K U R S - Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë

  17 gusht 2012

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

 • Konkurs

  14 qershor 2012

  Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar - Pro-Dekan ne Fakultetin Juridik

Go to page:
Google+