Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs - këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar (deri në kthim të punëtores nga pushimi i lindjes)

Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë


Qëllimi primar i pozitës: Të punojë me prodekanin për studime deridiplomike dhe me anëtaret tjerë të zyrës të Dekanit, të këshillojë studentët për kërkesat e programit dhe planifikimin e karrierës, të kontrollojë dosjet e studentëve për progresin e arritur kundrejt kërkesave të programit dhe të merr pjesë në aktivitetet administrative për studentët, si që janë orientimi dhe përkrahja.


Detajet e konkursit
Përshkrimi i vendit të punës
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+