Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Docent i titulluar

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar nga fusha e Anglistikës – Analizë Diskursi;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+