Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për Administrator në zyrën e sportit

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar

(me orar të pjesshëm - 20 orë në javë)

Administrator në zyrën e sportit

Qëllimi primar i pozitës: Të asistojë në administrimin, planifikimin, koordinimin dhe zhvillimin e sporteve dhe aktiviteteve të ngjashme që kanë të bëjnë me shëndetin, rekreimin dhe të arriturat e larta për të gjithë studentët dhe të promovojë dhe sigurojë këshilla dhe përkrahje për çështje të ngjashme.

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular

Google+