Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

KONKURS: Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Position No. 1305

Qëllimi primar i pozitës: Të punojë me prodekanin për studime deridiplomike dhe me anëtaret tjerë të zyrës të Dekanit, të këshillojë studentët për kërkesat e programit dhe planifikimin e karrierës, të kontrollojë dosjet e studentëve për progresin e arritur kundrejt kërkesave të programit dhe të merr pjesë në aktivitetet administrative për studentët, si që janë orientimi dhe përkrahja.

Detajet e konkursit
Përshkrimi i vendit të punës
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+