Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

  • QENDRA E GJUHËVE - Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+